جلسه پرسش و پاسخ و دیدار صمیمانه با فرماندار

جلسه پرسش و پاسخ و دیدار صمیمانه با فرماندار


با حضور دانشجویان ترم تابستانه برگزار شد
در این مراسم که بمناسبت میلاد حضرت علی اکبر و روز جوان برگزار شد حدود 120نفر از دانشجویان مراکز آموزش عالی شهرستان اردکان در مرکز آموزشکده فنی شهید بهشتی شهرستان اردکان با فرماندار دیدار کرده و مسایل و مشکلات خود را مطرح نمودند .
فرماندار شهرستان اردکان در این نشست صمیمانه با مطرح نمودن موضوع اهمیت جوان و جوانی از دانشجویان خواست که قدر جوانی خود را که بعنوان بهار عمر محسوب می شود بدانند و در راه توسعه و تعالی خود گام بردارند که ترقی جامعه هم به این مهم منوط می باشد .
کمالی با اشاره به نیروی خارق العاده جوانی که می تواند در تمامی عرصه ها تاثیر گذار باشد گفت :الحمدا لله در جامعه ای زندگی می کنیم که جوانانی خلاق ،پویا و بااستعداد دارد و حیات جامعه نیز به تعالی این جوانان وابسته است ؛وی افزود درست است که در جامعه برخی مشکلات و نارساییها مشاهده می شود اما این کمبود به معنای کم کاری و عدم رسیدگی به جوانان نیست چرا که ما همواره شاهد تصمیمات مفید برای این قشر از جامعه از سوی دولت و نظام جمهوری اسلامی هستیم .و البته هدف دشمن ما که به نیروی خلاق جوانان ما پی برده است نا امید کردن و بی انگیزه کردن جوانان است و اینکه پایگاه خود را بعنوان فرهنگ به اصطلاح  برتر در بین جوانان گسترش دهدکه خود جوانان نباید چنین اجازه ای به دشمن بدهند .
در ادامه این جلسه وکیلی رییس آموزشکده فنی شهید بهشتی برخی از مشکلات این واحد آموزشی را بازگو نموده و گفت :علی رغم برخی کمبودها و کاستیها این مرکز از استعداد و قوای فکری خوبی برخوردار است که باید قدر آنرا بدانیم .
در پایان دانشجویان نظرات ،پیشنهادات و سئولات خود را پیرامون مسایل مبتلا به خود  مطرح نمودند و فرماندار اردکان ضمن استماع نظرات و پیشنهادات سئولات مطرح شده در حوزه شهرستان را پاسخ گفت.
از مهمترین موارد مطرح شده در این جلسه  توسط دانشجویان را می توان مشکلات صنفی ،آموزشی ،اشتغال و ازدوج عنوان نمود .