جلسه هماهنگی بزرگداشت روز خبرنگار

جلسه هماهنگی بزرگداشت روز خبرنگار


باحضور فرمانداراردکان برگزار شد
 
کمالی فرماندار اردکان در این جلسه گفت : خبرنگار واقعی  کسی است که منصفانه و با رعایت اصول و منطق در جهت روشنگری مردم به حل مشکلات جامعه قلم بزند .
کمالی افزود:  خبرنگار زبان گویای خواسته های مردم و خدمات مسئولان است و یک خبرنگار موفق همیشه در انعکاس رخدادها بیطرفانه عمل می کند چون ذات خبرنگاری مبتنی بر بیطرفی است.
وی اضافه کرد : خبرنگاری جز مشاغل سخت و پر مسئولیت است که فقط کسانی وارد این عرصه هنری می شوند که عشق واقعی به آن را داشته باشند.
کمالی در پایان جلسه از این قشر زحمت کش تشکر و برای آنها آرزوی موفقیت کرد.
اضافه میشود جلسه تجلیل از خبرنگاران شهرستان 17 مردادماه باحضور فرماندار و جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان به همراه نشست مطبوعاتی در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار میشود.