جلسه مشورتی اعضای کارگروه مسکن مهر با فرماندار شهرستان اردکان

جلسه مشورتی اعضای کارگروه مسکن مهر با فرماندار شهرستان اردکان


جدید از مسکن مهر

اعضای کار گروه طرح مسکن مهر اردکان اولویتهای ای طرح را جهت پیشرفت مناسب با فرماندار این شهرستان در میان گذاشتند .

در جلسه ای که به همین منظور در فرمانداری ادکان تشکیل شد ،اعضای کار گروه مسکن مهر اردکان انتقال برق و ایجاد روشنایی ،ایجاد فضای سبز ،انتقال آب و تاسیسات فاضلاب را از مهمترین ضروریات این طرح عنوان کرد .

کمالی فرماندار اردکان نیز در این نشست با بیان اینکه در طرح مسکن مهر کلیه دستگاه های دولتی موظف هستند زیر ساختهای مورد نیاز واحدهای مسکونی مهر را تامین کنند از هریک از مسئولین ادارات مربوطه خواست در اسرع وقت نسبت به مرتفع نمودن نیازهای این طرح اقدام نمایند.

تصمم گیری در خصوص 200متقاضی جدید واحدهای مسکونی مهر جهت تخصیص زمین مورد نیاز از دیگر موضوعات این جلسه بود .

گفتنی است واحدهای مسکونی مهر اردکان هرکدام در زیر بنای میانگین 110متر مربع بصورت ویلایی د دست احداث می باشد که هم اکنون از 35درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و تا کنون بالغ بر 90 میلیارد ریال هزینه شده است .