جلسه توجیهی پذیرفته شدگان در گزینش آمارگیری نفوس و مسکن سال 90+عکس

جلسه توجیهی پذیرفته شدگان در گزینش آمارگیری نفوس و مسکن سال 90+عکس


آمار گیری نفوس و مسکن سال 90
     مامورین آمار شهرستان اردکان پس از تکمیل پرونده در جریان نحوه برگزاری کلاسهای توجیهی قرار گرفتند
     به گزارش روایط عمومی فرمانداری ،صبح امروز تعداد 90نفر ازافرادیکه برای شرکت در طرح سرشماری نفوس و مسکن آبانماه سال 90از طریق سایت آمار ثبت نام نموده و مدارکشان را تکمیل کرده اند با حضور در محل ستاد سرشماری شهرستان اردکان در خصوص نحوه برگزاری کلاسهای آموزشی توجیه شدند .
     به گفته "سیگارچی" معاون فنی سرشماری شهرستان اردکان کلاسهای آموزشی مامورین آمار در این شهرستان از روز شنبه آغاز می شود و بمدت یکهفته ادامه خواهد داشت .
 
     گفتنی است طرح سرشماری آمار نفوس و مسکن شهرستان اردکان از تاریخ 2آبانماه لغایت 22این ماه همزمان با سراسر کشور در شهرستان اردکان برگزار خواهد شد ./