جشنواره بین المللی زیتون در حوزه آموزش عالی كشور برگزار خواهد شد

جشنواره بین المللی زیتون در حوزه آموزش عالی كشور برگزار خواهد شد


معاون وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری

دکتر"غلامرضا خواجه سروی " روز چهارشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود:این جشنواره فرصتی برای تقویت بخش هنری دانشجویان و كاسته شدن حالت منزوی این بخش است.

وی گفت: این جشنواره بعد از جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی ،كار جدیدی است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم ،تحقیقات و فن آوری ادامه داد: ویژگی جشنواره بین‌المللی زیتون این است كه حوزه‌های مختلف هنری مورد بررسی و ارزیابی تخصصی قرار می‌گیرد.

دکتر"خواجه سروی" افزود: هدف ما این است كه بخش هنری دانشجویان را تقویت نماییم و مجامع آموزش عالی مایه‌های تمدنی و فرهنگی ما در قالب هنر تجلی یابد .