جداسازي كيست 15 كيلويي از بدن بيمار

جداسازي كيست 15 كيلويي از بدن بيمار


برای اولین بار در بیمارستان ضیایی

براي اولين بار در يك عمل جراحي كيست 15 كيلويي از بدن يك بيمار در بيمارستان ضيايي اردكان با موفقيت برداشته شد.
به گفته خانم دكتر منشي زاده'سرپرست تيم جراحي پس از مراجعه يك زن 50 ساله كه از درد شكم رنج ميبرد با سنوگرافي و سي تي اسكن از شكم وي به وجود كيست در بدن وي پي برده شد.در اين عمل لاپاراتومي' اين كيست كه از نوع كيست تخمدان بوده از شكم بيمار با موفقيت خارج شد و جهت نمونه برداري و پاتولوژي به آزمايشگاه ارسال شد.در حال حاضر حال عمومي بيمار رضايت بخش اعلام شده است.