توسعه ورزش جانبازان و معلولین در دستور کار+عکس

توسعه ورزش جانبازان و معلولین در دستور کار+عکس


فرماندار اردکان تاکید کرد :
در جلسه ای که با حضور رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران،رییس بهزیستی و تنی چند از جانبازان ورزشکار شهرستان در دفتر کار فرماندار اردکان تشکیل شد مشکلات و نیازمندیهای ورزش این قشر مورد بررسی قرار گرفت .
فرماندار اردکان با اشاره به اهمیت ورزش و تربیت بدنی برای همه اقشار جامعه ،ورزش جانبازان و معلولین را بدلیل شرایط ویژه این قشر از جامعه دارای جایگاه ویژه ای عنوان نمود .
کمالی همچنین به توسعه ورزش این قشر تاکید نمود و متذکر گردید :در حال حاضربمدد عنایتهای دولت خدمتگزار و مصوبات سفرهای ریاست محترم جمهور ، در تمامی استان چه از لحاظ سالن ورزش و چه از لحاظ امکانات زیرساختهای خوبی فراهم گردیده است که شهرستان اردکان هم از این مهم مستثنی نگردیده است و آنچه در حال حاضر مهم است سازماندهی صحیح برای استفاده بهینه از این امکانات وتوسعه این ورزش در بعد قهرمانی می باشد .
فرماندار اردکان از مسئول بهزیستی و تربیت بدنی خواست تا با هدایت صحیح ورزشکاران جانباز و معلول و کشف استعداد ها ی این قشر در خصوص توسعه این ورزش گام بردارند .
در این جلسه همچنین در خصوص اختصاص پاره ای از امکانات به برخی از اماکن ورزشی برا ی رفاه حال جانبازان و معلولین از سوی فرماندار قول مساعد داده شد ./روابط عمومی فرمانداری اردکان