تهیه گنجنیه اسناد سجلی مشاهیر اردکان در دستور کار سال جاری این اداره

تهیه گنجنیه اسناد سجلی مشاهیر اردکان در دستور کار سال جاری این اداره


رییس اداره ثبت احوال شهرستان اردکان :

     رییس اداره ثبت احوال شهرستان اردکان در جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی این شهرستان از تهیه گنجینه اسناد سجلی مشاهیر اردکان خبر داد.

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری، "جمال موتاب "در دومین جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان اردکان که با حضور فرماندار و سایر اعضا رسمیت یافت؛ طی گزارشی بمناسبت هفته ثبت احوال بخشی از عملکرد این اداره را تشریح کرد .

     رییس ثبت احوال اردکان با بیان اهمیت حفظ اسناد و مدارک مفاخر وبزرگان شهرستان از تهیه گنجینه اسناد سجلی مشاهیر این شهرستان شامل علما ،بزرگان ،دانشمندان وسرداران شهید خبر داد و گفت :در حال حاضر این کار ارزشمند از طریق عکسبرداری از مدارک موجود و طراحی در قالب لمینت بهمراه شرح مختصر زندگینامه افراد در حال انجام است و تاکنون 30مورد از این اسناد آماده شده و پس از تکمیل این گنجینه در محل اداره ثبت به معرض دید مراجعین قرار خواهد گرفت .

     وی افزود ایجاد آرشیو الکترونیکی اسناد سجلی و صدور شناسنامه های مکانیزه بالای 15سال ،بخشی از مهمترین عملکردهای این اداره در سال 90بوده است .

     فرماندار ادکان نیز در این جلسه از تلاش کارکنان اداره ثبت احوال شهرستان اردکان تقدیر و تشکر کرد و با بیان ضرورت مسئله ثبت هویت و تابعیت به بیان حساسیت واهمیت کار اداره ثبت در برنامه ریزیها پرداخت .

     گفتنی است در خاتمه این جلسه از دوتن از یاوران ثبت شهرستان اردکان با اهدای هدیه و لوح سپاس ،تقدیر بعمل آمد .