تلاش برای اشتغالزایی وارائه آموزشهای فرهنگی به زندانیان از شیوع مجدد بزهکاری پیشگیری می کند

تلاش برای اشتغالزایی وارائه آموزشهای فرهنگی به زندانیان از شیوع مجدد بزهکاری پیشگیری می کند


فرماندار شهرستان اردکان :
احمد کمالی در بازدید اخیر از زندان شهرستان اردکان با اعلام این مطلب افزود :ندامتگاه باید مکانی برای تربیت افراد باشد و نباید به زندانها نگاه تنبیهی داشته باشیم .وی همچنین اسلامی شدن زندانها را از نعمات نظام جمهوری اسلامی برشمرد و بر مهارت آموزی زندانیان جهت تحکیم بنیه مالی خانواده هایشان پس از طی دوران زندان تاکید کرد .
رییس ندامتگاه اردکان در بازدید فرماندار از زندان با ارائه گزارشی از برگزاری دوره های فرهنگی ،هنری و فنی حرفه ای با اعلام این خبر که 70 درصد زندانیان شهرستان در این کلاسها شرکت نموده اند گفت :این دوره ها در بخش فرهنگی شامل کلاسهای قرآنی ،عقیدتی ،احکام ،ورزشی و مهارتهای زندگی و در رشته های فنی حرفه ای شامل تاسیسات ساختمان ،کامپیوتر ،خیاطی ،قالیبافی ،خطاطی ،مشبک کاری و منبت کاری می باشد .
صالحی ادامه داد جهت بر پایی این کلاسها با مرکز آموزش فنی حرفه ای و واحد صنایع دستی اداره میراث فرهنگی اردکان قرار داد لازم بسته شد و در مجموع 10 مربی در بر پایی این کلاسها با زندان اردکان همکاری دارند .