از طرف انجمن زرتشتیان اردکان انجام شد
رییس انجمن زرتشتیان اردکان یزد با ارسال پیامی از سوی جامعه اقلیت مذهبی کشور از تلاشهای فرمانداری اردکان در خصوص رسیدگی به وضعیت زیارتگا ههای زرتشتیان  تقدیر و تشکر نمود .
متن پیام  به شرح ذیل می باشد :
فرمانداری محترم شهرستان اردکان
روزگار نیک
با احترام بدینوسیله از همکاری همه جانبه آن فرمانداری محترم و ادارات تحت امر آن فرمانداری که در یک ماهه اخیر در خصوص زیارتگاه های همگانی پیر سبز و پیر پارس بانو کمال همکاری را داشته اند مراتب تقدیر و تشکر جامعه زرتشتیان را به آن فرمانداری محترم اعلام داشته و توفیق تمام عزیزان را از درگاه ایزد منان آرمان داریم ./
مهندس شاه بهرام بلیوانی
رییس انجمن زرتشتیان شریف آباد اردکان یزد