تغییر محل کلاسهای آموزشی آمارگیران +عکس

تغییر محل کلاسهای آموزشی آمارگیران +عکس


با هدف ارتقا کیفیت آموزشها و رفاه حال مامورین آمار ،کارشناسان ،بازبینان و سرگروه های امارگیری نفوس و مسکن شهرستان اردکان انجام شد .

     در پی بازدید معاون آمار و اطلاعات استانداری از کلاسهای اموزشی آمارگیران و با همت معاونین فنی و اجرایی حوزه سرشماری شهرستان اردکان محل ارائه دوره اموزشی 15روزه از کانون شهید مدرس به مرکز رشد و فن آوری این شهرستان واقع در خیابان صدر اباد منتقل شد .

     به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی فرمانداری،سومین روز کلاسهای آموزشی امارگیران نفوس و مسکن سال 90شهرستان اردکان در محل مرکز رشد و فن اوری این شهرستان برگزار شد .

     "کمال حلوایی "معاون اجرایی طرح سرشماری نفوس و مسکن شهرستان اردکان دلیل این تغییر مکان را کوچکی کلاسها و محدودیت جا عنوان نمود و افزود :از انجا که ارائه این اموزشها برای آمارگیران از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و مقدمه کار آمارگیری محسوب می شود در ابتدا تلاش شد مکانی انتخاب شود که از مرکزیت برخوردار بوده و دارای امکانات مناسب باشد که با همکاری اموزش و پرورش شهرستان کانون شهید مدرس پیشنهاد گردید ولی با توجه به حضور خوب افراد در این کلاسها و کوچکی کلاسهای مرکز فرهنگی شهید مدرس در پی بازدید دو روز پیش مدیر کل آمار و اطلاعات استانداری و با نظر مسئولین ستاد سرشماری اردکان محل برگزاری ادامه دوره به مرکز رشد فن اوری اردکان واقع در خیابان صدر آباد منتقل گردید .

     به گفته "سیگارچی "معاون فنی حوزه آمار شهرستان اردکان در حال حاضر بدون بروز هیچ مشکلی ثبت نام شدگان در محل مرکز رشد فن اوری در حال آموزش بوده وبا توجه به امکانات موجود و فضای مطلوب ایجاد شده این دوره آموزشی توسط شرکت کنندگان با موفقیت به انجام خوا هد رسید .

     گفتنی است مرحله اول آزمون تخصصی سومین دوره کلاسهای آموزشی آمارگیران ،کارشناسان ،بازبین ها و سرگروه های حوزه سرشماری شهرستان اردکان فردا چهارشنبه همزمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد .