تعیین شعب اخذ رای شهرستان اردکان توسط هیات اجرایی انتخابات

تعیین شعب اخذ رای شهرستان اردکان توسط هیات اجرایی انتخابات


کوتاه از انتخابات

     در جلسه اخیر هیات اجرایی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه اردکان تعداد شعب اخذ رای به تصویب رسید .

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری صبح دیروزدر نشست هیات اجرایی انتخابات شهرستان اردکان تعداد و محل شعب اخذ رای این شهرستان توسط اعضا تعیین شد .

     به گفته دبیر ستاد انتخابات اردکان تعداد و محل شعب اخذ رای در مقایسه با انتخابات قبلی بر گزار شده تغییر چندانی نداشته است و تنها یک شعبه به شعب بخش مرکزی در محل شهر احمد آباد اضافه شده است .

     "رقیه کرمانیان افزود :در حال حاضر بخش مرکزی دارای 41شعبه می باشد که 37مورد ثابت و 4مورد سیار در نظر گرفته شده است .برای بخشهای عقدا و خرانق نیز هریک بطور جداگانه 8شعبه دارند که در عقدا 3مورد ثابت و 5مورد سیار و درخرانق 2مورد ثابت و 6مورد سیار خواهد بود .