تعیین تکلیف اراضی شهرک فجر احمد آباد

تعیین تکلیف اراضی شهرک فجر احمد آباد


در جلسه شورای مسکن شهرستان اردکان انجام شد

     در جلسه شورای مسکن شهرستان اردکان که با حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان ،فرماندار ،بخشدار مرکزی و جمعی از کارشناسان زمین شهری استان برگزار شد ؛درخصوص تعیین تکلیف اراضی شهرک فجر احمد آباد تبادل نظر گردید .

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری اردکان ،صبح امروز در جلسه شورای مسکن شهرستان اردکان که با حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان ،فرماندار ،بخشدار مرکزی و جمعی از کارشناسان زمین شهری استان برگزار شد ؛درخصوص تعیین تکلیف اراضی شهرک فجر احمد آباد تبادل نظر گردید .

    فرماندار اردکان در این جلسه با اشاره به مصوبات جلسات پیشین برگزار شده در خصوص اراضی معوضی که بدلیل اجرای طرح هادی احمد آباد در اختیار افراد قرار گرفته است ؛خواستارانتقال سریع اسناد این اراضی به مالکین گردید و افزود :پرونده های متقاضیان قبلی توسط بنیاد مسکن استعلام و افراد واجد شرایط جهت دریافت سند به مسکن و شهرسازی معرفی شوند .

     "احمد کمالی "با بیان این مطلب که این موضوع از سال 70تاکنون برای مالکان زمینهای واگذار شده مشکلاتی را ایجاد نموده است به گونه ای که تاکنون این افراد نتوانسته اند نسبت به ساخت و ساز روی این اراضی اقدام نمایند ؛خواستار رفع این مشکل توسط مدیر کل مسکن و شهرسازی استان گردید .

     پس از بحث و تبادل نظر کارشناسی در این خصوص مقرر شد هرچه سریعتر نسبت به پیگیری موضوع مطروحه از سوی نهادهای ذیصلاح استان و شهرستان اقدام لازم صورت گیرد .