تعدیل قیمتها و نظارت صحیح بربازار

تعدیل قیمتها و نظارت صحیح بربازاردر جلسه ای که با حضور رییس اداره بازرگانی ،مدیر مجامع امور صنفی ،رییس دارایی و نماینده اصناف در دفتر فرماندار اردکان برگزار شد مهندس کمالی خواستار رفع مشکلات مالیاتی اصناف برای خدمترسانی بهتر به مردم از طریق تعدیل قیمتها در آستانه سال نو گردید .

فرماندار اردکان با تاکید برضرورت پرداخت به موقع مالیات توسط واحدهای صنفی مختلف گفت :بسیاری از کشورهای پیشرفته هستند که بدلیل عدم وجود مواهب الهی  و معادن تنها از طریق اخذ مالیاتامور مردم خویش را اداره می نمایند و هیچگونه فرار مالیاتی در این کشورها مشاهده نمی شود .

 در ادامه این جلسه خاکی رییس صنف خواربار فروشان و نماینده اصناف اردکان با اشاره به بخشی از مشکلات و مسائل مربوط به مالیات قطعی شده توسط اداره دارایی اعتراض برخی از اصناف را ارائه نمود

رییس اداره دارایی نیز در پاسخ به برخی اعتراضات مطرح شده دلایل قانونی را ارائه کرد که در این خصوص فرماندار اردکان خواستار بررسی و پیگیری بیشتر از طریق کمیسیونهای مربوطه اداره دارایی گردید .

رییس اداره بازرگانی نیز در بخش دیگری از این نشست با ارائه گزارشی پیرامون روند نظارت بر عملکرد بازار در ایام عید گفت برای رفاه حال شهروندان کلیه تمهیدات جهت نظارت بازرسین اداره بازرگانی در ایام شب عید اندیشیده شده است .وی افزود تاکنون در مجموع مقدار 110تن و 380کیلو گرم کالای اساسی شامال مرغ منجمد و گرم ،روغن تعاونی ،برنج تایلندی و قند ویژه شب عید بین مردم توزیع گردیده است و 190تن میوه تنظیم بازار نیز شامل سیب درختی و پرتغال تامسون شمال برای تنظیم قیمتها در اختیار مردم شهرستان قرار گرفته است .

گفتنی است نمایشگاه فروش بهاره اداره بازرگانی در 88غرفه تا پایان اسفند ماه در محل ورزشگاه غدیر دایر می باشد .