تصویب 12مصوبه زیر ساختی در زمینه های عمرانی و فرهنگی در شورای برنامه ریزی اداره کل زندانها برای ندامتگاه اردکان

تصویب 12مصوبه زیر ساختی در زمینه های عمرانی و فرهنگی در شورای برنامه ریزی اداره کل زندانها برای ندامتگاه اردکان


معاون اداره کل زندانهای استان یزدخبر داد
     به گزارش روابط عمومی فرمانداری"سلیمی"در جلسه مجمع عمومی سالیانه انجمن حمایت از زندانیان شهرستان اردکان که در محل سالن شهید حنیف فرمانداری با حضور دادستان ،جمعی از خیرین و حامیان و اعضای انجمن تشکیل شد با اشاره به ماموریتهای مهم انجمن حمایت از زندانیان گفت:توجه به خانواده زندانیان بعنوان کسانیکه جرمی مرتکب نشده اند اما بدلیل مجرمیت و حبس سرپرست در تنگنا و مضیقه مالی قرار گرفته اند یکی از رسالتهای مهم این تشکل است؛هرچند که مساعدتها در حد وسع بوده و بعنوان یک کمک هزینه تلقی می شود .
 
     معاون مدیر کل اداره زندانهای استان افزود:خوشبختانه شهرستان اردکان از جمله معدود زندانهایی است که دارای دو انجمن می باشد که یکی مربوط به خانواده های زندانیان شهرستان اردکان و اخیرا این انجمن برای خانواده های میبد هم فعالیت خود را آغاز نموده است .
 
     وی از تصویب قریب به 12مصوبه زیرساختی در زمینه عمرانی و فرهنگی در شورای برنامه ریزی اداره کل زندانها برای ندامتگاه اردکان خبر دادو گفت:با اجرایی شدن این مصوبات پیشرفت بسیار خوبی در زمینه بهبود وضعیت عمومی،خدماتی و تربیتی صورت خواهد گرفت .
 
     مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان اردکان نیز در این جلسه از تحت پوشش قرار گرفتن بیش از 70خانواده زندانی وحمایت از 264نفر از وابستگان درجه یک زندانیان نیازمند در اردکان خبر داد وگزارش کار فعالیت یکساله خود را به مجمع ارائه نمود.
 
     "صالحی"برپایی کلاسهای آموزش مهارتهای زندگی برای خانواده زندانیان  و بکارگیری و ایجاد اشتغال تعدادی از زندانیان  بهمراه نجات یک زندانی از اعدام قطعی به جرم قتل از طریق وساطت و جلب رضایت  خانواده مقتول را از جمله مهمترین کارهای این انجمن در سال گذشته عنوان کرد .