▪️شورای مسکن شهرستان اردکان با حضور نمایندۀمردم اردکان، مدیران‌کل و کارشناسان برگزار شد.
 
▫️شهابی‌زاد فرماندار اردکان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت مسکن ملی، مشکلات زمین و مسکن در شهر اردکان نظیر کمبود، رأی‌های کمیسیون مادۀ ۱۲، تشکیل کمیسیون مادۀ ۵، درخواست‌های تغییر کاربری و... را مطرح کرد. وی همچنین گزارشی از مشکل زمین‌های معوّض در احمدآباد، جانمایی برای مشاغل مزاحم شهری، زمین‌های شهرک ولایت عقدا و مشکلات در روستاها نظیر درخواست متقاضیان و تعیین تکلیف مستثنیات را ارائه نمود.
 
▫️دشتی‌اردکانی نمایندۀمردم اردکان نیز حضور بیشتر مسئولان در روستاها و بررسی مشکلات از نزدیک توسط دستگاه‌ها، توجه به اقشار آسیب‌پذیر جامعه و رعایت عدالت در واگذاری‌های زمین و مسکن و رسیدگی به درخواست‌های رسیده از شهروندان را خواستار شد.
 
▪️ابلاغ عدم مداخلۀ شوراها در امر واگذاری زمین، پی‌گیری طرح الحاق شهرک ولایت عقدا به محدوده، امکان‌سنجی تغییر طرح ساخت مسکن ملی به ویلایی و ارائۀ طرح تغییر وام از 'نوسازی' به 'تعمیر و مرمت' برای بهره‌مندی بیش‌تر مردم توسط نمایندۀمردم اردکان از مصوبات نشست بود.
 

130699maskan (1).jpg 130699maskan (2).jpg 130699maskan (3).jpg 130699maskan (4).jpg 130699maskan (5).jpg
بله