تشکیل اتاق فکر کمیته صیانت از حقوق شهروندی برای کاهش مطلوب آسیبهای اجتماعی ضروری است

تشکیل اتاق فکر کمیته صیانت از حقوق شهروندی برای کاهش مطلوب آسیبهای اجتماعی ضروری است


فرماندار اردکان:

      تشکیل اتاق فکر کمیته صیانت از حقوق شهروندی برای کاهش مطلوب آسیبهای اجتماعی ضروری است.

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری "احمد کمالی"درجلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی که صبح امروز با حضور اعضا در محل سالن شهید عباسی رسمیت یافت هدف از برگزاری این جلسه را فعال نمودن کمیته های هفت گانه ستاد صیانت عنوان نمود و افزود :وظایف این کمیته ها بعنوان سرفصل طرح تحول اجتماعی از اهمیت چشمگیری برخوردار می باشد .

     فرماندار اردکان با تاکید بر اینکه تشکیل اتاق فکر کمیته صیانت از حقوق شهروندی برای کاهش مطلوب آسیبهای اجتماعی اجتناب ناپذیر است افزود:مهمترین وظایف کمیته های هفتگانه این ستاد که بایستی از طریق این اتاق فکر راهکارهای عملی جهت اجرا را پیدا کند عبارتند از ارتقا امنیت اخلاقی ،کاهش مطلوب اعتیاد،کاهش آسیبهای اخلاقی ،تحکیم و تعالی بنیان خانواده،انضباط اجتماعی و ترویج قانونگرایی،ارتقا نشاط اجتماعی و رضایت عمومی و تقویت همبستگی،وحدت و هویت که پس از ابلاغ وظایف می توانند داده ها وآمار لازم را برای رسیدن به راهکارهای مناسب جمع آوری کنند .

     وی افزود :ترکیب این اتاق فکر شامل مسئولین کمیته ها هفتگانه و افراد شاخص و تاثیر گزار بیرونی در زمینه امور اجتماعی خصوصا صاحبنظران در عرصه ازدواج،اشتغال و...می باشد .

     گفتنی است کمیته صیانت از حقوق شهروندی به ریاست فرماندار بصورت ماهیانه در فرمانداری تشکیل و مسائل مربوط به مبارزه با معظلات وبحرانهای اجتماعی را دنبال می نماید.