تشریح سند جامع پیشگیری از اعتیاد

تشریح سند جامع پیشگیری از اعتیاد


توسط دبیر کمیته فرهنگی شورای مبارزه با مواد مخدر استان انجام شد :
     سند جامع پیشگیری از اعتیاد در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان اردکان تشریح شد
     به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،در جلسه پنجشنبه گذشته شورای مبارزه با مواد مخدر استان که با حضور فرماندار و روسای ادارات مرتبط شهرستان اردکان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد ؛سند جامع پیشگیری از اعتیاد توسط دبیر کمیته فرهنگی این شورا در استان مورد تشریح قرار گرفت .
 
     "خانم وفایی"برنامه های این سند ملی را مشتمل بر 5عنوان مهم دانست و گفت :مهمترین عناوین سند جامع پیشگیری از اعتیاد عبارتند از :1-رصد یقین کننده های اعتیاد در استان و شهرستانها 2-برخورد علمی با پدیده اعتیاد و استفاده از پتانسیلهای دانشگاهی در پیشگیری از آن 3-همسو شدن دستگاه های اجرایی و اداری در امر پیشگیری از اعتیاد و جلوگیری از برنامه ریزی موازی 4-تقویت نقش تشکلهای غیر دولتی در این راستا5-برنامه ریزی و اجرای آموزشهای لازم در محیطهای آموزشی کارگاهی و خانواده
 
     وی همچنین گفت: تاکنون فعالیتهای موثری در راستای تحقق اهداف این سند در استان صورت گرفته است که علاوه بر تشریح سند پیشگیری می توان به برگزاری فعالیتهای تبلیغی ورزشی نظیر برگزاری پیاده روی خانوادگی و مسابقات ورزشی اشاره نمود و افزود :برنامه ریزیهای موثری نیز درزمینه ارائه آموزشهای لازم در محیطهای ذکر شده در سند، صورت گرفته است که از مهمترین آن می توان برگزاری کارگاه آموزش پیشگیری برای دانشجویان جدید الورد در سراسر استان رایاد نمود .
 
     گفتنی است نظارت صحیح  بر فعالیت کمپهای ترک اعتیاد و موسسات بازتوانی وسرکشی و مساعدت به خانواده معتادین بی بضاعت از دیگر برنامه های در دست اقدام در راستای تحقق اهداف سند پیشگیری از اعتیاد می باشد.