تسریع در اجرای پروژه انتقال آب سیاهکوه به منطقه صنعتی ارجنان

تسریع در اجرای پروژه انتقال آب سیاهکوه به منطقه صنعتی ارجنان


تاکید فرماندار اردکان:

     فرماندار اردکان در جلسه شرکت عمران و توسعه شهرستان اردکان بر تسریع در اجرای پروژه انتقال آب به منطقه صنعتی ارجنان اردکان تاکید کرد .

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،"احمد کمالی "در جلسه روز دوشنبه که با حضور هیات مدیره شرکت عمران و توسعه اردکان در محل فرمانداری تشکیل شد با مد نظر قرار دادن اهمیت منطقه صنعتی ارجنان خواستار تسریع در اجرای پروژه انتقال آب به این منطقه شد .

     فرماندار اردکان با اشاره به اینکه در حال حاضر 13واحد صنعتی در منطقه ارجنان مجوز فعالیت دریافت نموده که اکثر این واحدها کاشی و گرانول می باشدافزود : این در حالیست که برخی از این واحدهای صنعتی علیرغم وجود آب در این منطقه به تولید رسیده اند و لازم است مشکل انتقال آب از چاه سیاهکوه هرچه زودتر مرتفع شود که در این راستا خود صنایع مستقر نیز تعهد پرداخت هزینه ها را داده اند .

     وی گفت با عنایت به مسافت 27کیلوتری انتقال و موانع موجود از قبیل پل راه آهن ،اراضی کشاورزی و اختلاف سطح و ارتفاع رایزنی های لازم با وزارت نیرو برای اخذ مجوزها صورت گرفته است و معطل ماندن بیشتر این طرح انتقال آب به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست .

     گفتنی است کلنگ آغاز عملیات انتقال آب به منطقه صنعتی ارجنان ظرف یکماهه آینده از سوی شرکت عمران و توسعه اردکان به زمین خواهد خورد .