تربیت صحیح فرزندان امروز در گرو تعامل والدین و معلمان است

تربیت صحیح فرزندان امروز در گرو تعامل والدین و معلمان است


امام جمعه اردکان تاکید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری "حجت الاسلام حسینی "صبح دیروز در مراسم زنگ پیوند اولیا و مربیان که درهنرستان کارو دانش شهید حسن پور شهرستان اردکان برگزار شد به نقش مهم خانواده و مدرسه در تربیت فرزندان امروز اشاره کرد و گفت : امروزه خانواده و مدرسه دو محیط اصلی و تاثیر گذار در تربیت فرزندان است و با توجه به اینکه نقش محیط در تربیت از سایر عوامل سازنده شخصیت فرد بیشتر است بایستی بین اولیای خانواده و مدرسه تعامل و هماهنگی کامل وجود داشته باشد .

     امام جمعه اردکان عدم توازن بین اموزه های تربیتی را بسیاری مضر دانست و گفت :از این حیث آموزه های تربیتی خانواده و مدرسه باید مکمل و متمم هم باشد به این معنا که دانش آموز در رفتار و عمل دچار تناقض نشود که این مسئله نتایج ضد تربیتی و زیانباری برای جامعه به وجود می آورد .

     وی از کلیه خانواده ها خواست تاازابتدای تولد نسبت به تربیت فرزندانشان اهمیت و حساسیت قائل باشند و افزود :این اهمیت از آغاز سن مدرسه بیشتر می شود اما بعضی از والدین فکر می کنند با شروع مدرسه مسئولیت تربیت  بر عهده مربیان و معلمان قرار می گیردحال انکه باارتباط تنگاتنگی که باید بین اولیا و مربیان برقرار شود وظیفه تربیتی خانواده دو چندان می شود .

     فرماندار اردکان نیز در این برنامه  از اجرای مراسم زنگ سرشماری در مدارس کشور خبر داد و گفت :این برنامه همزمان با تمامی مدارس کشور در شهرستان اردکان نیز اجرا خواهد شد و بصورت نمادین در مدرسه دخترانه خادم زاده اردکان این مراسم در روز 2آبانماه  با حضور دانش اموزان ومسئولین برگزار می شود .

     "احمد کمالی "همچنین گفت به12نفر از  دانش اموزانی که در مسابقه سرشماری شرکت نموده و آثارشان حایز رتبه شود از سوی ستادسرشماری شهرستان  جوایزی تعلق خواهد گرفت.

     گفتنی است زنگ پیوند اولیا و مربیان همه ساله روز 24مهرماه در مدارس سراسر کشور به صدا در می آید .