تداوم مواضع تاریخی ایران در مقابل ابر قدرتها

تداوم مواضع تاریخی ایران در مقابل ابر قدرتها


گفتگوی اختصاصی خبر نگار ایرنا با امام جمعه اردکان در خصوص سخنان رییس جمهور در سازمان ملل

     "حجت الاسلام حسینی "در گفتگوی روز یکشنبه با ایرنا سخنرانی "دکتر محمود احمدی نژاد "رییس جمهوری ایران را از چند حیث حایز اهمیت دانست و افزود :نخست اینکه تداوم مواضع تاریخی ایشان را در برخورد با سیاستهای غلط ابر قدرتها در مقابل ملتهای ضعیف دنیا به رخ می کشاند و این مسئله بیانگر این واقعیت است که خط سیر سیاسی کشور ایران در برابر کشورهایی چون آمریکا و صهیونیست کوچکترین تغییری نداشته است.

     امام جمعه اردکان با اشاره به متن خطابه و شیوه بیان مطالب توسط رییس جمهور تاکید کرد : متن خطابه و شیوه بیان مطالب توسط ریاست جمهوری اسلامی ایران بگونه ای بود که بعنوان نماینده کشورهای مسلمان و مظلوم دنیا این بشارت و نوید را می دهد که دوران سیاهی استکبار و ظلم به پایان رسیده است وبیداری اسلامی به زودی زود همه بی عدالتیها را فراگرفته و از بین خواهد برد .

     وی متذکر شد :علیرغم اینکه کشور ایران همواره در نوک پیکان تبلیغات منفی دشمن ،تحریمها و تهدیدها بوده است اما صحبتهای دکتر احمدی نژاد دفاع از حیثیت ایران نبود بلکه دفاع از جهان اسلام و کشورهای ستمدیده دنیا بود .
از این رهگذر حتی ملت ستمدیده و مورد تبعیض نژادی در آمریکا وسایر کشورهای استکباری نیز مد نظررییس جمهوری بوده و این مهم گویای این واقعیت است که نظام ما از هر انسان مظلوم و ستمدیده ای در دنیا حمایت می کند .

     امام جمعه اردکان با بیان این مطلب که صحبتهای رییس جمهوری ایران با استقبال رسانه های خارجی و خبر نگاران همراه گردیده است نکات ارائه شده توسط ایشان را مثبت و کلیدی ارزیابی نمود .