تاکید تابش بر استفاده از توان متخصصان بومی در اجرای پروژه های صنعتی

تاکید تابش بر استفاده از توان متخصصان بومی در اجرای پروژه های صنعتی


باحضور نماینده مردم اردکان و مدیر عامل شرکت توسعه معادن و فلزات کشور برگزار شد.
در جلسه نماینده مردم اردکان و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات کشور موانع و تنگناهای  فراروی سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن شهرستان اردکان مورد ارزیابی و تصمیم گیری قرار گرفت.
تابش  نماینده مردم اردکان با اشاره به مشارکت این شرکت در پروژه های مهم صنعتی اردکان  , روند توسعه سرمایه گذاری در این شهرستان  را مطلوب و رو به رشد خواند و خواستار رفع برخی کاستی ها و مشکلات موجود شد.
محمد رضا تابش با بیان این که در روند شکل گیری و توسعه صنعتی شهرستان باید صنایع نیز در توسعه زیر ساخت های خدماتی , رفاهی و ورزشی اردکان نیز اهتمام لازم را داشته باشند تصریح کرد: توسعه پایدار و متوازن از الزامات مهم در فرایند رشد و شکوفایی هر منطقه است تا همه مردم بتوانند از مواهب این توسعه بهره مند گردند.
وی با تاکید بر استفاده از توان متخصصان بومی در اجرای پروژه ها افزود : با توجه به استعداد و توان متخصصان بومی شهرستان لازم است تا کارها به پیمانکاران محلی نیز واسپاری  گردد که این امر نه تنها باعث همراهی و سهیم شدن بیشتر مردم در اجرای پروژه ها می گردد بلکه به حق مردم در استفاده از مواهب  پیشرفت و توسعه شهرستان نیز مد نظر قرار می گیرد.