تاکنون یک نفر برای ثبت نام به ستاد انتخابات شهرستان اردکان مراجعه نموده است

تاکنون یک نفر برای ثبت نام به ستاد انتخابات شهرستان اردکان مراجعه نموده است


کوتاه از انتخابات
     به گزارش روابط عمومی فرمانداری به نقل ازرییس ستاد انتخابات شهرستان اردکان تا کنون یک نفر برای ثبت نام به دبیرخانه ستاد مراجعه نموده است .
 
     "احمد کمالی "با اعلام این خبر که با گذشت دو روز از آغاز نامنویسی کاندیداهای داوطلب شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی تنها یک نفر برای ثبت نام به دبیرخانه ستاد مراجعه نموده است گفت :توصیه می شود نامزدهای داوطلب، ثبت نام خود را تا آخرین روزها به تعویق نیاندازند تا در این رهگذر مشکلی برای افراد در زمینه داشتن وقت کافی برای تحویل و تکمیل مدارک بوجود نیاید.
 
     فرماندار اردکان با تاکید بر اینکه ساعت17 روز جمعه مورخ 9دیماه آخرین فرصت برای نامنویسی نامزدها می باشد گفت:دبیرخانه ستاد انتخابات شهرستان اردکان در این بازه زمانی همه روز تا ساعت 5بعدازظهر آماده ثبت نام و تایید مدارک کاندیداها می باشد .
 
     وی خاطر نشان کرد کلیه مراحل ثبت نام نامزدها با نظارت مستقیم نماینده هیات نظارت انجام می گیرد .