بیش از 50نفر از زنان سرپرست خانوار مدد جو کمیته امداد امام خمینی اردکان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند

بیش از 50نفر از زنان سرپرست خانوار مدد جو کمیته امداد امام خمینی اردکان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند


گفتگوی اختصاصی مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره)شهرستان اردکان با روابط عمومی فرمانداری
      مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره )شهرستان اردکان در گفتگوی اختصاصی با روابط عمومی فرمانداری این شهرستان گفت : بیش از 50نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)این شهرستان از خدمات بیمه تامین اجتماعی بهره خواهند گرفت .
    
     "علیرضا خلیلی "با اعلام این خبر افزود :در اجرای بند ب ماده 7قانون هدفمند سازی یارانه ها بیش از 50نفر از زنان سرپرست خانوار که سن آنها زیر50سال می باشند جهت دریافت دفترچه بیمه تامین اجتماعی از سوی این نهاد به سازمان تامین اجتماعی معرفی شده اند .
 
     مدیر کمیته امداد امام خمینی اردکان با اشاره به اینکه در اجرای این طرح علاوه بر زنان سرپرست خانوار فرزندان تحت تکلف ایشان نیز بیمه خواهند شد ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک جشن اعطای دفترچه در شهرستان برگزار می شود و این افراد علاوه بر دارا بودن خدمات درمانی از سوی بیمه از خدمات بازنشستگی و سایر مزایا نیز بهره خواهند برد .
 
     وی هدف از این برنامه را در سراسر استان اجرای صحیح قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر توانمندسازی مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی عنوان نمود .