بیش از 30 گونه پرنده وبیش از 20گونه جانور در منطقه سیاه کوه اردکان به عنوان تنها پارک ملی استان یزد حفاظت می شوند.

بیش از 30 گونه پرنده وبیش از 20گونه جانور در منطقه سیاه کوه اردکان به عنوان تنها پارک ملی استان یزد حفاظت می شوند.


محافظت از30گونه پرنده وبیش از 20 گونه جانور در منطقه سیاه کوه اردکان
رئیس اداره محیط زیست اردکان در بازدید فرماندار این شهرستان ازپارک ملی سیاه کوه گفت: یوزپلنگ آسیایی ، جبیر ، کل و بز ، قوچ و میش ، پلنگ ، کاراکال ، گربه وحشی ، گربه شنی ، شاه روباه ، کفتار وگرگ از مهمترین گونه های جانوری و هوبره ، با قرقره گندمی ، کبک و تیهو ، زاغ بور از جمله مهمترین پرندگان می باشند که در این پارک نگهداری می شوند.
کارگر افزود : به منظور حفظ و حراست از حیات وحش در منطقه سیاه کوه اردکان در خشکسالی 4 باب منبع ذخیره آب و آبشخور با اعتبار 250 میلیون ریال احداث گردیده است .
کمالی فرماندار اردکان در این بازدید ضمن تاکید بر بررسی راهکارهای آشنایی مردم با گونه های موجود در سیاه کوه در خصوص تامین تجهیزات ارتباطی و ساخت یک باب محیط بانی در منطقه قول مساعد داد.
منطقه حفاظت شده سیاه کوه اردکان در زمینی  به وسعت 200هزار هکتار می باشد که از سال 1386 هشتاد هزار هکتار آن به پارک ملی ارتقا سطح یافت.