بیت معمور حق هرجا بنا شود خداوند حافظ آن است

بیت معمور حق هرجا بنا شود خداوند حافظ آن است


پیام فرماندار اردکان بمناسبت 5اردیبهشت سالروز شکست مفتضحانه آمریکا در صحرای طبس

     انقلاب اسلامی ایران بیت معمور حق بوددر جهالت آخر الزمان که به دست خلیل زمانه خمینی کبیر پایه گزاری شد ،بتهای قدرت شرق و غرب در هم شکسته شده بود و بعد از 2500سال سرمداری طاغوتیان نور اسلام قلب تاریک کفر را شکافته و خواسته پروردگار و آرزوی دیرین اهل بیت محقق شده بود .

     انگارباد نخوت و فریاد تکبر مرده طاغوت را زنده ساخت و این بود که دوباره سپاه ابرهه از قهقرای تاریک تاریخ جانی تازه گرفت وقصد ویرانی بیت معمور حق و انقلاب ایران اسلامی را نمود.غافل از آنکه بیت معمور حق هرجا بنا شود خداوند حافظ آن است .

     نسیم پاک بهشتی درقلب داغ کویر همدست با طوفان، شنهای بیابان را چون مرغان ابابیل ماموریت دادوبار دیگرشکست باطل به دست حق از سوی خدا محقق شد .

     می توان گفت حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بصیرت و آگاهی روز افزون مردم آن بزرگترین عنیمتی بود که در این نبرد نصیب لشکر حق گردید.عنیمتی که اگرچه دشمن در گرفتن ان بارها تلاش کرده ودر این مسیر دستش را به خون جوانان و مردان و زنانمان آلوده ساخته است ولی روز به روز در رسیدن به ان مایوس تر و عاقبت ناامید گردیده است .

     ایستادگی امروزمردم ما در برابر ظلم و بی عدالتی ،حفظ ارزشها و پشتیبانی از ولایت در تمامی صحنه ها ،بیداری مردم دنیا در برابر فتنه ها نشان از ماندگاری میراث شهدایی چون منتظر قائم است و این چنین است که 5اردیبهشت ماه هیچگاه از دفتر خاطر انقلابمان حذف نخواهد گردید.