برنامه هاي ويژه هفته منابع طبيعي در اردکان اعلام شد

برنامه هاي ويژه هفته منابع طبيعي در اردکان اعلام شدرئيس منابع طبيعي اردکان گفت : به مناسبت هفته منابع طبيعي گردهمايي روحانيون جهت اطلاع رساني در خصوص اين هفته برگزار شد.
"امرالله امراللهي " افزود : پياده روي عمومي، توزيع نهال در شهرهاي اردکان ،احمداباد و عقدا و مراسم زنگ سبز در مدارس نمونه و غرس نهال از ديگر برنامه ها در اين هفته است.
وي درختکاري در محل پارک کوهستان و نيز در مجاورت چاه هاي آب اشاميدني شهر ،همچنين در محل حوزه مقاومت بسيج خرانق و با هماهنگي ابفاو بسيج سازندگي وبا حضور مسئولين شهرستان را از ديگر برنامه ها اعلام کرد و افزود :همچنين نمايشگاه منابع طبيعي در اين هفته برپا مي شود.
امراللهي خاطر نشان کرد : بازديد از پروژه هاي ابخيز داري در منطقه عقدا و مراسم درختکاري در کارخانه الکترود گرافيکي (صنعت سبز ) و همچنين در شهر عقدا ،گردهمايي قضات ،نيروي انتظامي ،رابطين و محافظين افتخاري و تجليل از انها در محل دانشکده منابع طبيعي هم برگزار خواهد شد