بررسی مشکلات شهر احمد آباد با حضور اعضای شورای اسلامی شهر

بررسی مشکلات شهر احمد آباد با حضور اعضای شورای اسلامی شهر


نخستین جلسه کاری معاون فرماندار شهرستان اردکان
اعضای شورای اسلامی شهر احمد آباد صبح امروز با حضور معاون فرماندار اردکان تشکیل جلسه داده و مشکلات این شهر را مورد بررسی قرار دادند .
محمد شاکر معاون فرماندار اردکان با تاکید بر تسریع در انتخاب شهردار این شهر برای حل و رفع سریع مشکلات گفت:احمد آباد به عنوان عضو بزرگ خانواده شهرستان اردکان همواره با مردمان خوب و نجیبش دراولویت کاری مسئولین شهرستان قرار گیرد .
گفتنی است در این جلسه مواردی از قبیل مشکلات نانواییهای این شهرستان ،شیوه توزیع کالاهای  تنظیم بازار در ماه مبارک رمضان وپروژه ترمیم شبکه آبرسانی مورد بررسی قرار گرفت .که در خصوص این موارد رایزنیهای لازم با نماینده تعزیرات آرد و نان ،کارشناس اقتصادی فرمانداری و رییس اداره آبفا شهرستان اردکان از سوی معاون فرماندار صورت گرفت .