بررسی روند تصویب اعتبارات حوزه بهداشت و درمان شهرستان اردکان

بررسی روند تصویب اعتبارات حوزه بهداشت و درمان شهرستان اردکان


در جلسه ای باحضور مسئولین شهرستان اردکان و رییس دانشگاه علوم پزشکی استان انجام شد

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،درجلسه ای که دیروز با حضور امام جمعه اردکان،نماینده مجلس،فرماندار ورییس شبکه بهداشت و درمان این شهرستان در محل دفتر کار رییس دانشگاه شهید صدوقی یزد با وی و معاونین دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد؛ روند تصویب اعتبارات حوزه بهداشت و درمان شهرستان اردکان مورد بررسی قرار گرفت ودر زمینه اولویتهای تخصیص اعتبارات به طرح های مختلف بهداشت و درمان تبادل نظر گردید .

     نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند روبه رشد صنعت در شهرستان اردکان و افزایش مهاجر پذیری این شهرستان لزوم توسعه بخشهای تخصصی در بیمارستان را متذکر گردید و افزود:افزایش نیروی پرسنلی برای بیمارستان اردکان نیز همزمان با توسعه بخشهای مختلف باید مد نظر قرار گیرد .

     "تابش"ضمن تقدیر از همکاریهای صورت گرفته در زمینه شناسایی و رفع مشکلات بهداشتی درحوزه شهرستانی احداث مرکز جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردکان وتاسیس ساختمان جایگزین مرکز بهداشتی و درمانی شماره 2شهری را از اولویتهای تخصیص اعتبار درآینده دانست .

     فرماندار اردکان نیز در این جلسه آمادگی مجموعه دولتی شهرستان  را برای همکاری در راستای پیشبرد اهداف پزشکی و بهداشتی اعلام نمود و افزود :در حال حاضر تجهیزات موجود در بیمارستان ضیایی اردکان در حد رفع نیاز شهروندان است ولی انتظار می رود با تخصیص اعتبار برای افزایش این امکانات وتوسعه استانداردهای موجود برنامه ریزی صورت گیرد.
"

     کمالی"همچنین خواستار توجه هرچه بیشتر دست اندرکاران امر آموزش دانشگاه علوم پزشکی به موضوع دانشکده طب سنتی و توسعه این مرکز در شهرستان اردکان شد .

     به گفته "دکتر پورهاشمی"رییس شبکه بهداشت و درمان تاسیس ساختمان جدید شبکه بهداشت و درمان اردکان را از مهمترین مصوبات پیشنهادی دورچهارم سفر دولت به استان یزد در حوزه بهداشتی این شهرستان دانست وگفت:تکمیل،تجهیزو توسعه بخش روانپزشکی و پلی کلنیک تخصصی بهمراه تجهیز خانه های بهداشت روستایی از جمله موارد مهمی است که بایستی در توزیع اعتبار مد نظر قرارگیرد .