بررسی راهکارهای همکاری مشترک شهرداری عقدا و میراث فرهنگی اردکان دربخش عقدا

بررسی راهکارهای همکاری مشترک شهرداری عقدا و میراث فرهنگی اردکان دربخش عقدا


نشست مشترك ميراث فرهنگي اردکان و شهرداري عقدا
در نشست مشترك شهردار عقدا و سرپرست ميراث فرهنگي'صنايع دستي و گردشگري اردكان راهكارهاي همكاريهاي مشترك اين دونهاد در بخش عقدا مورد بررسي قرار گرفت.
فلاح زاده شهردار عقدا در اين نشست با بيان اينكه عقدا دروازه ورودي استان يزد محسوب مي شود'شناساندن توانمنديهاي گردشگري اين بخش را ضروري دانست.وي گفت: در صورت اختصاص مصالح موردنياز از سوي ميراث فرهنگي' شهرداري عقدا آمادگي دارد به صورت مشاركتي مسيرهاي گردشگري در عقدا تعريف و ساماندهي كند.مشتاقيان'سرپرست ميراث فرهنگي اردكان هم در اين نشست با بيان اينكه قدمت عقدا به دوره ايلخاني باز مي گردد'گفت:هم اكنون از 217 اثر تاريخي به ثبت رسيده در شهرستان اردكان 38 اثر مربوط به بخش عقدا مي باشد.