بررسی اولویتهای سند چشم انداز توسعه سلامت شهرستان اردکان

بررسی اولویتهای سند چشم انداز توسعه سلامت شهرستان اردکان


در دستور کار شورای بهداشت
اولویتهای سند چشم انداز توسعه سلامت اردکان در جلسه شورای بهداشت این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت .
در این جلسه که با حضور کمالی فرماندار اردکان برگزار شد ؛رییس شبکه بهداشت و درمان اردکان با بیان اینکه توسعه بایستی بر مبنای سلامت صورت گیرد گفت :بمنظور تسریع در دستیابی به اهداف سند چشم انداز توسعه هریک از نهادها بایستی طبق دستور کار تدوین شده نسبت به انجام وظایف محوله به نحو احسن اقدام نمایند .
دکتر پور هاشمی همچنین با بیان اینکه قانون ممنوعیت فروش سیگار در شعاع 250 متری از اماکن آموزشی به مراکز بهداشت ابلاغ شد از دستگاههای عضو شورای بهداشت خواست جهت اجرایی شدن این قانون همکاری لازم را داشته باشند .
در این جلسه همچنین کنترل و مبارزه با بیماری سالک در حاشیه شهر اردکان و انتقال کشتارگاه سنتی اردکان به کشتارگاه صنعتی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت .