برای توسعه و پیشرفت جامعه نیاز به پژوهش است

برای توسعه و پیشرفت جامعه نیاز به پژوهش است


فرماندار اردكان:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری اردکان صبح امروز زنگ پژوهش در دبیرستان دخترانه شاکر اعلایی  زده شد

 در این مراسم که فرماندار ، رییس آموزش و پرورش و جمعی از مسئولین آموزش و پرورش و ادارات مربوطه شهرستان حضور داشتند

 "کمالی " در سخنان خود در جمع دانش آموزان بهترین راه موفقیت برای جامعه را ولایت مداری، اراده قوی ، فراهم كردن زمینه برای تشخیص درست و تلاش و كوشش برای رسیدن حقیقت دانست

کمالی"  درادامه  سخنان خود  تاکید کرد: برای برنامه ریزی و تصمیم گیری در نظام اموزشی نیاز به پژوهشگرانی است تا زمینه را برای توسعه و پیشرفت همه جانبه كشور فراهم نمایند.

وی اضافه كرد: به منظور اهمیت جایگاه پژوهش هفته ای به نام پژوهش را نامگذاری كرده اند و این فرصت مناسبی برای تجلیل و قدردانی از برگزیدگان و پژوهشگران است.

در  پایان این مراسم از 10 دانش آموز برتر تجلیل و قدردانی شد.