بدحجابی شایسته علم ،فرهنگ و قشر فرهیخته دانشجویی نیست

بدحجابی شایسته علم ،فرهنگ و قشر فرهیخته دانشجویی نیست


امام جمعه شهرستان اردکان در جلسه ستاد احیا امر بمعروف و نهی از منکر
حجت الاسلام دیداری در جلسه اخیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به تاکیدات اسلام و سفارشات ائمه ما در خصوص عفاف و حجاب ،با برشمردن اثرات سازنده حجاب در پیشبرد اهداف اجتماعی ومضار برهنگی و بد حجابی به شیوع این آفت در سطح شهرستان اشاره نمود وگفت :این مسئله یک مسئله شخصی نیست بلکه افت ان دامن اجتماع را می گیرد و تجاهر به فسق محسوب می شود که عقل و شرع هر دو برخورد با این قضیه را ایجاب می نماید .
امام جمعه اردکان عدم مهار پدیده بد حجابی یا تساهل در این امر را مستوجب شیوع فساد گسترده در اجتماع دانست و تصریح کرد :با پیشرفت این پدیده ضد شرع و ضد فرهنگ درآینده از خانواده سالم در اجتماع اثری باقی نخواهد ماند .

تشکیل کمیته ای با عضویت مراکز آموزش عالی شهرستان وادارات مرتبط در زمینه برخورد با بدحجابی برای بررسی راهکارهای عملی شایسته و اقدام لازم و همچنین فعالیت محسوستر و گسترده تر ارگانهای امنیتی و انتظامی در برخورد با بد حجابی از مصوبات این جلسه بود