بخشدار خرانق منصوب شد

بخشدار خرانق منصوب شداستاندار يزد طی حكمی "مجتبی خالصی اردكانی" را به سمت بخشدار خرانق منصوب كرد.
 
به گزارش فرمانداری اردکان و به نقل از روابط عمومی استانداري يزد، "سيد محمد ميرمحمدی" در بخشی از اين حكم آورده است: بر اساس پيشنهاد فرماندار سابق و تاييد فرماندار فعلی شهرستان اردكان و در اجراي ماده 6 مصوبه شماره 602/12 مورخ 30/7/1377 شورای عالی اداری و با عنايت به تفويض اختيار شماره 142024 مورخ 06/12/92 وزير محترم كشور، به موجب اين حكم جنابعالی را به عنوان بخشدار خرانق منصوب می‌نمايم.
 
اميد است با اتكال به خداوند متعال و در چارچوب وظايف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران و اجرای سياست ها و برنامه های دولت تدبير و اميد موفق باشيد.