با نکهای عامل برای جذب اعتبار تسهیلات خود کفایی کمیته امداد تلاش مضاعف داشته باشند

با نکهای عامل برای جذب اعتبار تسهیلات خود کفایی کمیته امداد تلاش مضاعف داشته باشند


بخشدار مرکزی اردکان تاکید کرد

     بخشدار مرکزی اردکان در جلسه ای که با حضور روسای بانکهای شهرستان اردکان به دعوت کمیته امداد امام خمینی در محل فرمانداری برگزار شد گفت :بانکهای عامل برای جذب اعتبارات خود کفایی امسال نهایت تلاش خود را بکار گیرند .

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری اردکان "کمال حلوایی "در جلسه روز گذشته که با حضور روسای بانکهای عامل طرف قرار داد با کمیته امداد امام خمینی (ره)و رییس کمیته امداد این شهرستان به دعوت این نهاددر محل فرمانداری اردکان برگزار شد با اشاره به اهمیت موضوع اشتغال و خودکفایی خصوصا برای جوانان و افرادیکه تازه ازدواج کرده اند گفت :دولت برای  ارائه این تسهیلات در قالب وام اشتغال و مشاغل خانگی آمادگی دارد و تنها مشکلی که وجود دارد زمان محدود جذب این تسهیلات توسط بانکهاست ؛بنابراین لازم است برای جذب کامل این اعتبار تلاش بیشتری صورت پذیرد .

     بخشدار مرکزی اردکان افزود با توجه به اینکه شهرستان اردکان رتبه اول ثبت نام وام اشتغال و مشاغل خانگی را در استان داشته است همکاری لازم برای جذب این سهمیه توسط بانکهای عامل مورد انتظار است .

    رییس کمیته امداد امام خمینی اردکان نیز در این جلسه با تشریح وضعیت پرداخت این تسهیلات و ارائه آمار مربوطه افزود :در زمینه وام اشتغال مردان بیش از 400نفر و تسهیلات مشاغل خانگی ویژه بانوان بیش از 900نفر در سارسر شهرستان ثبت نام صورت گرفته است .

     "علی خلیلی"با بیان این مطلب که زمان ثبت نام متقاضیان به پایان رسیده است گفت :ثبت نام کنندگان باید برای دریافت این تسهیلات علاوه بر مراجعه در موعد مقرر جواز کسب و استعلام لازم از سامانه وزارت کار و رفاه اجتماعی را داشته باشند .

     وی همچنین متذکر گردید این دسته از وامها از نوع منابع بانکی بوده و با وامهای منابع امدادی که ویژه مددجویان کمیته امداد است متفاوت می باشد .