بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران و برادران اردکان

بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران و برادران اردکان


در راستای برنامه اطلاع رسانی و آشنایی آحاد جامعه

مسئول اداره آموزش فنی وحرفه ای اردکان اعلام کرد: در اجرای معرفی مراکز آموزش فنی و حرفه ای به آحاد جامعه طرح بازدید همگانی از مراکز و کارگاههای آموزشی همزمان با سراسرکشوردراردکان اجرامی شود.

نادر متالهی گفت: این طرح بمدت شش روزاز28آبان تا3آذر ادامه دارد و مرکز آموزش فنی و حرفه ای آماده بازدید می باشند. متالهی افزود: امسال همچون سنوات گذشته از عموم بویژه اساتید، صاحب نظران، کارشناسان، دانشجویان، دانش آموزان، صنعتگران، صاحبان کارگاههای کوچک و بزرگ دعوت می شود از این مراکز بازدید کرده تا زمینه آشنایی آحاد مختلف جامعه به توانمندیها ، امکانات و ظرفیتهای سخت افزاری و نرم افزاری و خدمات و رویکردهای این اداره و همچنین زمینه دستیابی به اشتغال پایدار جوانان فراهم شود.

متالهی اظهار داشت: دستیابی به توسعه پایدار، اشتغال کامل، بهره وری بنگاههای اقتصادی و فناوری پیشرفته مستلزم توسعه منابع انسانی و ارتقاء سطح دانش و مهارت فنی و حرفه ای نیرو کار است وی ادامه داد: این مهم جز با نهادینه شدن فرهنگ مهارت آموزی در کشور ، ارتقاء شأن و منزلت مهارتهای فنی و حرفه ای و معرفی خدمات این مراکز در میان آحاد جامعه به ویژه جوانان محقق نمی شود.