بازدید نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ،فرماندار و سرپرست شهرداری اردکان از روند اموزشی سرگروه ها و بازبینان طرح سرشماری نفوس و مسکن سال 90

بازدید نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ،فرماندار و سرپرست شهرداری اردکان از روند اموزشی سرگروه ها و بازبینان طرح سرشماری نفوس و مسکن سال 90


در آخرین روز آموزشی آمارگیران در اردکان انجام شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری اردکان نماینده مردم اردکان ،فرماندار و سرپرست شهرداری در دیدار با بازبینان ،کارشناسان سرشماری نفوس و مسکن اردکان بر اجرای صحیح و بادقت هرچه بیشتر این امارگیری تاکید کرد.
"محمد رضاتابش "نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه همه امکانات کشور برای امر مهم سرشماری بسیج شده اند گفت :آمار گیری یک برنامه ریزی پایه ای و اساسی است که به رصد وضعیت موجود بصورت مستند خواهد انجامید .
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر انجام امارگیری بصورت دقیق و صحیح افزود :اینکه مدت زمان انجام سرشماری از 10سال یکبار به 5سال یکبار تغییر پیدا کرده است نشانه اهمیت و تاثیر گذاری انجام این برنامه می باشد و در واقع نیازهای در حال رشد ،پیشرفت و توسعه همه جانبه و حرکت به سمت برنامه ریزیهای بهبود یافته مجموعه حاکمیت را به این سمت سوق داده است تا برگزاری سرشماری بصورت 5سال یکبار انجام شود .
وی همچنین با بیان نقش مهم مرکز امار ایران در ارائه آمارهای صحیح گفت :در حال حاضر مجلس شورای اسلامی به این جمع بندی رسیده است که مرجع رسمی امارهای استاندارد مرکز امار ایران باشد و نهادهای دیگر نظیر بانک مرکزی آمارهای تخصصی حوزه کاری خود را ارائه کنند که این امر در حال بررسی درمجلس است که در آینده نزدیک نهایی خواهد شد .
فرماندار اردکان نیز در این بازدید ضمن تقدیر از مجموعه ستاد سرشماری نفوس و مسکن شهرستان گفت :بحمد الله باتلاش افراد و پیگیری خوب معاونین فنی و اجرایی ستاد و اساتیدی که زحمت ارائه اموزش به آمارگیران را تقبل نمودند بخش اول ودوم کار که به نوعی تشکیل ستاد ،عضو گیری و ثبت نام و برگزاری کلاسها بوده است بنحو مطلوب انجام شده است اما بخش اصلی که به تلاش ،دقت و همت امارگیران بازبینان و کارشناسان این حوزه بر می گردد هنوز باقیمانده است که انشا الله در این بخش نیز با همت جمعی بهترین نتیجه را در سطح استان کسب خواهیم نمود .
"احمد کمالی "با تاکید بر اینکه امار پایه و اساس همه برنامه ریزیهاست گفت :این سرشماری بسیاری از موارد مجهول و گره های کوری که در امر برنامه ریزی با ان مواجهه هستیم را حل خواهد کرد و به نوعی سرنخ امور را برای انجام برنامه های جدید به دست مسئولین خواهد سپرد .
"مروتی "سرپرست شهرداری اردکان نیز در این بازدید آمادگی همه جانبه شهرداری را برای اجرای هرچه بهتر این سرشماری اعلام نمود .
گفتنی است سرشماری نفوس و مسکن در شهرستان اردکان همزمان با سراسر کشور از روز دوشنبه 2آبانماه آغاز خواهد شد و تا بیست و دوم این ماه ادامه خواهد داشت .