بازدید معاون فرماندار اردکان از بنیاد شهید و امور ایثارگران و ادای احترام به مقام شامخ شهدا

بازدید معاون فرماندار اردکان از بنیاد شهید و امور ایثارگران و ادای احترام به مقام شامخ شهدا