بازدید مشترک فرماندار اردکان و میبد از کمربند حلقوی

بازدید مشترک فرماندار اردکان و میبد از کمربند حلقوی


با حضور معاون عمرانی استاندار انجام شد
کمالی فرماندار اردکان نیز در گفتگو با مدیران کل راه و پایانه های استان بر ضرورت راه اندازی هرچه زودتر کمربند حلقوی تاکید کرد و گفت :انتقال بارترافیک از این طریق بسیاری از مشکلات جاده ای ما را مرتفع خواهد نمود