بازدید سرزده فرماندار از تأمین اجتماعی، اداره برق و شهرداری اردکان

بازدید سرزده فرماندار از تأمین اجتماعی، اداره برق و شهرداری اردکانفرماندار اردکان، در ادامه برنامه بازدیدهای سرزده خود از ادارات، سازمان‌ها و نهادهای شهرستان، پیش از ظهر چهارشنبه ۲۷ فروردین‌ماه، از تأمین اجتماعی، اداره برق و شهرداری اردکان بازدید کرد و در جریان وضعیت رسیدگی به مراجعه‌کنندگان قرار گرفت.