بازدید از خط چهارم تولید کنستانتره آهن در مجتمع صنعتی ومعدنی چادر ملو

بازدید از خط چهارم تولید کنستانتره آهن در مجتمع صنعتی ومعدنی چادر ملو


باحضور امام جمعه،فرمانداروتنی چند از مسئولین انجام شد
در این برنامه از خط چهارم تولید کنستانتره آهن که در حال بهره برداری است اما هنوز افتتاح نگردیده بازدید بعمل آمد .
گفتنی است عملیات طراحی وساخت 60درصد از پروژه خط چهارم تولید کنستانتره آهن توسط متخصصان داخلی انجام شده و پیش بینی میشود تولید کنستانتره با بهره برداری فعال از این خط به 5/8میلیون تن برسد .
جالب توجه است که از معدن چادر ملو مواد اولیه بصورت سنگ آهن دانه بندی شده وکنستانتره جهت کارخانجات گندله سازی اردکان ،فولاد مبارکه ،ذوب آهن اصفهان فولاد میبد وفولاد اهواز تامین میگردد .