بازديد فرماندار اردكان از روند اجراي كلاسهاي آموزشي طرح سرشماري نفوس و مسكن +عکس

بازديد فرماندار اردكان از روند اجراي كلاسهاي آموزشي طرح سرشماري نفوس و مسكن +عکس


در هشتمين روز برگزاري كلاسهاي آموزشي آمارگيران انجام شد

     به گزارش روابط عمومي فرمانداري ،"احمد كمالي "روز شنبه با حضور سرزده در محل برگزاري كلاسهاي آموزشي طرح سرشماري سال 90واقع در مركز رشد اين شهرستان از روند اجراي اموزشها بازديد كرد .

     فرماندار اردكان در اين بازديد با حضور در كلاسها ضمن بررسي وضعيت اموزشي آمارگيران و ميزان اطلاعات افراد از موارد اموزش داده شده به نكاتي از قبيل آمار بيكاران ،اتباع بيگانه و...تاكيد كرد و افزود :اجراي سرشماري نفوس و مسكن در سراسر كشور نه تنها براي برنامه ريزيهاي كلان و بلند مدت براي كشور و استان حايز اهميت مي باشد بلكه در حوزه شهرستاني نيز مورد توجه مسئولين امر قرار خواهد گرفت تا در اخذ تصميمات و اجراي برنامه هاي آتي در همه بخشهانظير اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي شاهد بهبود بيبشتر اوضاع شهرستان ،استان و كشور باشيم .

     رييس ستاد اجراي سرشماري شهرستان اردكان ،انجام خوب و باكيفيت آمارگيري را منوط به دقت و جديت امارگيران دانست و گفت:در انجام اين مسئوليت كوچكترين خطا بزرگترين اشتباه محسوب مي شود و ممكن است كار مجموعه را با اختلال مواجه سازد بنابرين تلاش جمعي همراه با تعامل و تعهد بهمراه روابط عمومي بالا بايستي در طول امارگيري مد نظر قرار گيرد .

     به گفته "سيگارچي "معاون فني طرح سرشماري شهرستان اردكان ،برگزاري اين كلاسها تا روز پنج شنبه اين هفته ادامه خواهد داشت و ضمن فراگيري آموزشها توسط افراد ،عمليات ميداني نيز بصورت آزمايشي روز دوشنبه در تعدادي از مناطق شهرستان اردكان اجرا خواهد شد .
 

 

 

 

گزارش تصویری