بازديد از روند اجراي كلاسهاي آموزشي آمارگيران شهرستان اردكان +عكس

بازديد از روند اجراي كلاسهاي آموزشي آمارگيران شهرستان اردكان +عكس


توسط مدير كل آمار و اطلاعات استانداري و ناظر كشوري سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 90انجام شد
     مدير كل آمار و اطلاعات استانداري ،ناظر كشوري سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 90ودبير تبليغات آمار استان به اتفاق معاونين فني و اجرايي شهرستان اردكان از كلاسهاي آموزشي آمارگيران اين شهرستان بازديد كردند .
     به گزارش روابط عمومي فرمانداري ،صبح يكشنبه "نمازي "به اتفاق ناظر كشوري سرشماري نفوس و مسكن سال 90با حضور در كانون شهيد مدرس ،از محل اجراي كلاسهاي آموزشي و شيوه انجام آن توسط مدرسان بازديد بعمل آورد .
     مدير كل آمار و اطلاعات استانداري ،ضمن ابراز رضايت از تشكيل بموقع كلاسها و حضور كليه افراد اعم از مامورين امار،كارشناسان و سرگروه هاي اين شهرستان براي دريافت اطلاعات لازم در زمينه آمارگيري ،ارائه اين آموزشها بصورت صحيح را مقدمه انجام يك امارگيري خوب و با دقت دانست و گفت :افراد با فراگيري اين آموزشهاشانس حضور درساير طرحهاي آماري را كه در طول سال انجام مي شود نيز پيدا مي كنند .وي افزود هريك از مامورينو كارشناساني كه در آزمون پاياني نمره ممتاز را كسب كنند و تجربه كافي در زمينه عمليات ميداني نيز پيدا كنند درصورت نياز براي طرح هاي آماري استانداري نيز به كار گرفته خواهند شد .
     وي همچنين روند تبليغات واطلاع رساني در زمينه امارگيري نفوس و مسكن شهرستان اردكان را مثبت ارزيابي نمود و اطلاع رساني شايسته را براي همكاري بيشتر مردم با آمارگيران مهم و حياتي دانست .
     گفتني است در خاتمه اين بازديد جلسه اي با حضور فرماندار ادكان و مديركل آمار و اطلاعات استان در محل دفتر فرماندار برگزار شد و پيرامون مشكلات و مسائل آمارگيري حوزه اردكان بحث و تبادل نظر گرديد .
     متذكر مي گردد در حال حاضر 109نفر از مامورين آمار ،كارشناسان بازبين و سرگروه هاي حوزه آمار اردكان در حال گذراندن اموزشهاي لازم طي يك دوره 15روزه مي باشند .