باحفظ ارزشهای اسلامی و سنتهای پسندیده اجتماعی شهرستان اردکان را بعنوان شهر نمونه عفاف وحجاب معرفی کنیم

باحفظ ارزشهای اسلامی و سنتهای پسندیده اجتماعی شهرستان اردکان را بعنوان شهر نمونه عفاف وحجاب معرفی کنیم


پیام فرماندار اردکان بمناسبت 11تیرماه روز ملی عفاف و حجاب

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری "احمد کمالی"در پیامی بمناسبت روز11تیرماه (روز ملی عفاف و حجاب)حفظ مقوله ارزشمند عفاف وحجاب را وظیفه همگانی دانسته است.

     متن پیام فرماندار اردکان به این شرح است

     11تیرماه خاطره تلخ کشف حجاب رضا خانی نه تنها برای زنان و دختران ما بلکه برای همه آحاد اجتماع، آیینه عبرت تاریخ است .ونگاه های حقیقت جو را به این سمت معطوف می دارد که حجاب وعفاف همواره بعنوان یک ارزش الهی و اسلامی ویک مزیت اجتماعی برای ایرانیان مطرح بوده و دشمنان این آب وخاک مدتهاست برای تضعیف آن تلاش می کنند. متاسفانه بدلیل کمرنگ شدن روحیه دینی امر به معروف و نهی از منکر و پایین آمدن حساسیتهای مذهبی تاحدودی نیز در رسیدن به این هدف موفق بوده اند .

     بحمد اله شهرستان ما با دارابودن بافت فرهنگی سنتی ومردمان غیور،عفیف ومومن در مقابل پدیده بد حجابی از کمترین تاثیر پذیری برخوردار بوده و نوع نگاه مردم به حجاب همچنان مثبت و قبح بدحجابی دراجتماع از بین نرفته تاجاییکه دغدغه اصلی علمای ما وبرنامه کاری محافل اجتماعی و مذهبی ما به مبارزه با پدیده نامیمون بدحجابی اختصاص یافته است .

     مهاجر پذیری این شهرستان در سالهای اخیر وورود فرهنگهای غیر بومی بواسطه گسترش صنایع و مراکز آموزش عالی به نوعی اردکان را دستخوش پدیده بدحجابی قرار داده و بسیاری از افراد اجتماع از جمله خانواده های معظم شهدا،ایثارگران،جوانان مذهبی و پایبند به اصول اخلاقی، دانشجویان و طلاب ،معلمان وپدران و مادران ما را نسبت به این مسئله نگران نموده است که رفع این نگرانی تنها با احساس مسئولیت عمومی در مقابله با بدحجابی صورت می گیرد ودرصورتیکه امربه معروف و نهی از منکر را ازطریق تذکرلسانی بدون تنش وظیفه دینی واجتماعی خود بدانیم وخود را نسبت به این مقوله بی تفاوت جلوه ندهیم و عفاف وحجاب رابعنوان تابلوی اخلاقی مهم پیش چشم افرادغیر بومی نصب کنیم بسیاری از مشکلات در این عرصه مرتفع خواهد شد .

     امیدوارم که با تداوم غیرت و عفت دینی وبا حفظ ارزشهای اسلامی وسنتهای پسندیده اجتماعی وبا احساس مسئولیت نسبت به مقوله امربه معروف و نهی از منکر بتوانیم شهرستان اردکان را بعنوان شهر نمونه عفاف وحجاب در کشور معرفی نماییم.