ایام تابستان مناسبترین فرصت برای شناسایی استعدادها

ایام تابستان مناسبترین فرصت برای شناسایی استعدادها


فرماندار اردکان تاکید نمود :
فرماندار اردکان در مراسم افتتاح مدرسه فوتبال شهرستان اردکان که با همت هیات فوتبال و اداره تربیت بدنی برگزار شد مجددا به شناسایی استعدادها در ایام فراغت تابستان تاکید نمود و گفت :شناسایی استعدادها نخستین راه در رسیدن به مدارج بالای ورزش قهرمانی است و ایام تابستان مناسبترین فرصت برای این کار است .
کمالی افزود :مرحله دوم پس از استعداد یابی در عرصه ورزش فعلیت دادن به نیروهای مستعد بالقوه است که از طریق ارائه آموزشهای لازم بایستی انجام گیرد .
گفتنی است مدرسه فوتبال شهرستان اردکان با هدف غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان ،استعداد یابی و معرفی به تیم های پایه از پایان خرداد ماه شروع بکار نموده و بمدت دو ماه و نیم ادامه خواهد داشت و در حال حاضر 200عضو را در گروههای سنی از 6 تا 14 سال را تحت پوشش خود قرار داده است .