آگهی انتخابات حوزه انتخابیه شهرستان اردکان

آگهی انتخابات حوزه انتخابیه شهرستان اردکان


منتشر شد

                                                                                                                                                 بسمه تعالي
                                                                   جمهوري اسلامي ايران

                                                                         وزارت كشور
                                                          آگهي انتخابات حوزه انتخابيه اردكان
در اجراي ماده 38 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ماده 56 آيين نامه اجرايي آن به اطلاع كليه كساني كه به استناد ماده 27 قانون انتخابات واجد شرايط رأي دادن هستند مي رساند كه براي ثبت نام و دريافت برگ رأي در روز جمعه مورخ 12/12/1390 از ساعت 8 صبح تا ساعت 6 بعد از ظهر با در دست داشتن اصل كارت ملي و اصل شناسنامه خود ، به يكي از شعب ثبت نام و اخذرأي مشروح زير مراجعه و برگ رأي خود را در حضور اعضاي شعبه در صندوق رأي بيندازند .

الف – مركز حوزه انتخابيه و بخش مركزي
شعبه ثابت شماره 1 واقع در شهر اردكان منطقه به نشاني اردكان- خيابان امام خميني مصلي امام خميني ( مخصوص برادران)
شعبه ثابت شماره 2 واقع در شهر اردكان منطقه به نشاني اردكان ـ خيابان امام تالار تختي ( مخصوص خواهران )
شعبه ثابت شماره 3 واقع در شهر اردكان منطقه به نشاني اردكان ـ خيابان صدرآباد كتابخانه آيت الله حائري (مخصوص خواهران)
شعبه ثابت شماره 4 واقع در شهر اردكان منطقه به نشاني اردكان ـ خيابان صدرآباد كتابخانه آيت الله حائري (مخصوص برادران)
شعبه ثابت شماره 5 واقع در شهر اردكان منطقه به نشاني اردكان ـ خيابان صدرآباد ـ مدرسه راهنمايي دخترانه بعثت ( مخصوص برادران )
شعبه ثابت شماره 6 واقع در شهر اردكان منطقه به نشاني اردكان ـ خيابان صدرآباد ـ مركز رشد ( مخصوص خواهران )
شعبه ثابت شماره 7 واقع در شهر اردكان منطقه به نشاني اردكان ـ خيابان آيت الله خامنه اي مدرسه علميه ( مخصوص برادران)
شعبه ثابت شماره 8 واقع در شهر اردكان منطقه به نشاني اردكان ـ خيابان آيت الله خامنه اي مدرسه علميه ( مخصوص خواهران )
شعبه ثابت شماره 9 واقع در شهر اردكان منطقه به نشاني اردكان ـ خيابان ابوالفضل ـ دبيرستان دخترانه علي ابن ابيطالب ( مشترك )
شعبه ثابت شماره 10 واقع در شهر اردكان منطقه به نشاني اردكان ـ مجتمع پيش دبستاني رازي (مخصوص برادران)
شعبه ثابت شماره 11 واقع در شهر اردكان منطقه به نشاني اردكان ـ مزرعه سيف درمانگاه شماره 3 فاطمه الزهرا ( مخصوص خواهران)
شعبه ثابت شماره 12 واقع در شهر اردكان منطقه به نشاني اردكان ـ ديلم دبستان امام هادي (ع) ( مشترك )
شعبه ثابت شماره 13 واقع در شهر اردكان منطقه به نشاني اردكان ـ جنت آباد خيابان امام رضا دبيرستان حسن پور (مخصوص خواهران )
شعبه ثابت شماره 14 واقع در شهر اردكان منطقه به نشاني اردكان ـ جنت آباد دبستان طالقاني ( مخصوص برادران)
شعبه ثابت شماره 15 واقع در شهر اردكان منطقه به نشاني اردكان-خيابان نواب صفوي- بنياد شهيد ( مشترك )
شعبه ثابت شماره 16 واقع در شهر اردكان منطقه به نشاني اردكان ـ علي بيك و اميري خيابان ميرداماد دبستان هفتم تير ( مخصوص خواهران )
شعبه ثابت شماره 17 واقع در شهر اردكان منطقه به نشاني اردكان ـ علي بيك و اميري خيابان ميرداماد دبستان هفتم تير ( مخصوص برادران )
شعبه ثابت شماره 18 واقع در شهر اردكان منطقه به نشاني اردكان ـ قملاق و كوشكنو دبستان پسرانه مصطفي خميني ( مخصوص خواهران )
شعبه ثابت شماره 19 واقع در شهر اردكان منطقه به نشاني اردكان ـ قملاق و كوشكنو دبستان پسرانه مصطفي خميني ( مخصوص برادران )
شعبه ثابت شماره 20 واقع در شهر اردكان منطقه به نشاني اردكان ـ زين الدين دبستان فاضل ( مخصوص برادران )
شعبه ثابت شماره 21 واقع در شهر اردكان منطقه به نشاني اردكان ـ زين الدين دبستان نبوت ( مخصوص خواهران )
شعبه ثابت شماره 22 واقع در شهر اردكان منطقه به نشاني اردكان- شريف آباد -حسينيه اعظم ( مخصوص برادران )
شعبه ثابت شماره 23 واقع در شهر اردكان منطقه به نشاني اردكان ـ شريف آباد حسينيه شهدا (مخصوص خواهران )
شعبه ثابت شماره 24 واقع در شهر اردكان منطقه به نشاني اردكان ـ خيابان امام دبستان پسرانه عدالت ( مشترك )
شعبه ثابت شماره 25 واقع در شهر اردكان منطقه به نشاني اردكان- چرخاب- حوض عباس ( مشترك)
شعبه ثابت شماره 26 واقع در شهر اردكان منطقه به نشاني اردكان ـ خيابان حافظ مدرسه راهنمايي امام حسين (ع) ( مخصوص خواهران )
شعبه ثابت شماره 27 واقع در شهر اردكان منطقه به نشاني اردكان ـ خيابان حافظ مسجد امام حسين (ع) ( مخصوص برادران)
شعبه ثابت شماره 28 واقع در شهر اردكان منطقه به نشاني اردكان ـ خيابان باهنر دبيرستان نمونه (مشترك)
شعبه ثابت شماره 29 واقع در شهر اردكان منطقه به نشاني اردكان ـ مجتمع ادارات دبستان دخترانه معلم ( مشترك)
شعبه ثابت شماره 30 واقع در شهر اردكان منطقه به نشاني اردكان ـ شهرك وليعصر (عج) دبستان وليعصر (عج) ( مشترك)
شعبه ثابت شماره 31 واقع در شهر احمد آباد منطقه به نشاني احمدآباد ـ دبستان دخترانه اقبالي ( مخصوص خواهران)
شعبه ثابت شماره 32 واقع در شهر احمد آباد منطقه به نشاني احمدآباد ـ مدرسه راهنمايي ابوريحان ( مخصوص برادران)
شعبه ثابت شماره 33 واقع در شهر احمد آباد منطقه به نشاني احمدآباد ـ خانه بهداشت ( مخصوص برادران)
شعبه ثابت شماره 34 واقع در شهر احمد آباد منطقه به نشاني احمدآباد- مدرسه راهنمايي كوثر ( مخصوص خواهران)
شعبه ثابت شماره 35 واقع در روستاي ترك آباد به نشاني روستاي ترك آباد ـ سالن فاطمه الزهرا ( مخصوص خواهران)
شعبه ثابت شماره 36 واقع در روستاي ترك آباد به نشاني روستاي ترك آباد ـ دبستان 15 خرداد ( مخصوص برادران)
شعبه ثابت شماره 37 واقع در روستاي ترك آباد به نشاني روستاي ترك آباد ـ شهرك امام مسجد صاحب الزمان ( مشترك)
شعبه سيار شماره 38 واقع در روستاهاي حجت آباد ، ايستگاه راديويي آيت ا... خاتمي،مزرعه اناركي، مزرعه فلاحي ، چاه افضل ، كارگاه آب و فاضلاب،شهرك صنعتي،مزرعه ميلشبار،كارخانه چيني بهداشتي، ايستگاه راه آهن، مسجد ابوالفضل
شعبه سيار شماره 39 واقع در شهر اردكان به نشاني ندامتگاه، خوابگاه دكتر اردشيري ، بازداشتگاهها ، بيمارستان ، چوفا ، دانشگاه آزاد، كارخانه شيشه، كارخانه گلسرام، پاسگاه پليس راه
شعبه سيار شماره 40 واقع در شهر اردكان به نشاني كارخانه سيد الشهداء ، دانشكده منابع طبيعي ، دانشكده فني ، دانشگاه پيام نور، شهرك نود دستگاه (هنرستان)
شعبه سيار شماره 41 واقع در شهر اردكان به نشاني شهرك انقلاب ( دبستان دكتر نصيري ) ، مدرسه راهنمايي استقلال

ب – حوزه فرعي عقدا
شعبه ثابت شماره 1 واقع در شهر عقدا منطقه به نشاني عقدا خيابان فرهنگ دبستان خيام ( مخصوص برادران)
شعبه ثابت شماره 2 واقع در شهر عقدا منطقه به نشاني عقدا خيابان فرهنگ دبيرستان فاطميون (مخصوص خواهران)
شعبه ثابت شماره 3 واقع در روستاي مزرعه نو به نشاني مزرعه نو ميدان شهدا مدرسه راهنمايي امير كبير. (مشترك)
شعبه سيار شماره 4 واقع در روستاي سرو سفلي عطرابادو... به نشاني روستاهاي سرو سفلي- عطرآباد- مجتمع فولاد- گندله سازي اردكان - فولاد غدير ايرانيان- فولاد ارفع- امامزاده سيد نورالدين احمد(ع)- چفته- امين آباد- كشتارگاه صنعتي نور- جنت آباد- مزرعه كرم- ميرزاحكيم- پاگنده- مزرعه شفيع- ايفاسرام- فولاد كيوان- مجتمع باربري- الكترود گرافيتي- ارجنان- پادگان حضرت ولي عصر(عج)- امامزاده ميرشمس الحق(ع).
شعبه سيار شماره 5 واقع در روستاي رحمت آباد- هفتادر و... به نشاني روستاهاي رحمت آباد- هفتادر (مدرسه راهنمايي 12 فروردين)- شمس آباد (دبستان مهدي).
شعبه سيار شماره 6 واقع در روستاهاي فخرآباد- خواستكوه - سرچاه وراعون- مرغ ميان- پينه كوه- آشتيانه- ايستگاه راه آهن عقدا- بليل- دوگان- پازر- زرجوع.
شعبه سيار شماره 7 واقع در روستاهاي كذابچه- ولوسك- ارموده- كمكوه- سفيدكوه- اشتيجه- ملكوه- گزستان- كيكوه- زاوه- مخزن خليل آباد- انارستان.
شعبه سيار شماره 8 واقع در روستاي اره كوه- چاه باشه و... به نشاني روستاهاي اره كوه- چاه باشه- چاه ريگ- علي آباد- كايون- قلعه خرگوشي- سروعليا- خليل آباد.

ج – حوزه فرعي خرانق
شعبه ثابت شماره 1 واقع در روستاي خرانق به نشاني اردكان،خرانق، مدرسه راهنمایی معراج ( مشترك )
شعبه ثابت شماره 2 واقع در روستاي رباط پشت بادام به نشاني اردكان، روستای رباط پشت بادام، دبستان آزادی (مشترك)
شعبه سيار شماره 3 واقع در روستاهای چک چک، بندر باشی، مزرعه آقا، میل سفید، قاسم آباد، سنگرد، هامانه (دبستان دخترانه هامانه)
شعبه سيار شماره 4 واقع در روستاهای رنجغان، چاه متک، مزرعه حاجی لطفعلی، مزرعه سلیمان، مزرعه حاج علی بیک، مزرعه حاج حسن، ثغوربند، مزرعه اکبر، مزرعه خیر آبادیها، نفیس آباد، مزرعه احمدآباد، سنگ شکن دوکالی، مزرعه دهستانی، حسین آباد، گلریز، مزرعه حاج آقا، درند(دبستان درند)
شعبه سيار شماره 5 واقع در روستاهای داربند، گزستان، فیض آباد، پتکستان، توت، مزرعه نو توت، انجیرآوند، معدن گل کاشی مظفری، کارخانه اکسید اورانیوم
شعبه سيار شماره 6 واقع در روستاهای حاجی آباد زرین، زرین، ایستگاه راه آهن زرین، بیشه دم کوه، حسین آباد زرین، مفیدی، سرشک، کپوه، حسن آباد، مزرعه میرها
شعبه سيار شماره 7 واقع در به نشاني سنگ آهن مرکزی رباط، علی آباد، مغستان، کمپ انرژی اتمی، ایستگاه موبایل ساغند، ساغند
شعبه سيار شماره 8 واقع در به نشاني معدن الوژیست زاغو، زاغو، معدن صدف زرین، ایستگاه راه آهن نی باد، ایستگاه آب شیرین کن انرژی اتمی، معدن اورانیوم ساغند، سپیدان، ایستگاه راه آهن جندق، ایستگاه راه آهن چادرملو، معدن چادر ملو

شرايط انتخاب كنندگان
ماده 27- انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند .
1- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران . 2- هجده سال تمام . 3- عاقل بودن .
جرايم و تخلفات
ماده 66- علاوه بر جرايم مندرج در اين قانون ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي شود .
1- خريد و فروش رأي
2- رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد
3- تهديد يا تطميع در امر انتخابات
4- رأي دادن با شناسنامه جعلي
5- رأي دادن با شناسنامه ديگري
6- رأي دادن بيش از يك بار
7- توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي توسط افراد متفرقه در محل اخذرأي
8- اخلال در امر انتخابات
9- كم و زياد كردن آراء يا تعرفه ها
10- تقلب در رأي گيري و شمارش آراء
11- تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورت جلسات
12- توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه ي رأي از طرف اعضاي شعبه اخذرأي و ناظرين و بازرسان
13- تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورت جلسات و تلكس و تلفنگرامها و تلگرافها
14- بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوق هاي رأي بدون مجوز قانوني
15- جابه جايي ، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني
16- ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذرأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات
17- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غير قانوني
18- انجام يا عدم انجام هرگونه عملي كه باعث مخدوش شدن رأي مردم از ناحيه اعضاي شعبه اخذرأي باشد از قبيل خودداري كردن از ممهور نمودن برگ تعرفه يا شناسنامه يا انتقال صندوق اخذرأي به غير از محل آگهي شده
قسمتي از مجازات ها و مقررات جزايي مربوط به فصل نهم قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
ماده 75- مجازات مرتكبين جرايم و تخلفات مقرر در بندهاي (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) و (8) ماده 66 قانـون انـتخابات مجلس شـوراي اسلامي تا سـه ماه حبـس يا يـك ميليـون ( 000/000/1 ) تا پنـج ميـليون ( 000/000/5 ) ريال جزاي نقدي و هشت سال محروميت از عضويت در هيأت هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذرأي مي باشد .
ماده 76- مجازات مرتكبين جرايم و تخلفات مقرر در بندهاي (9) ، (10) ، (11) ، (12) ، (13) ، (14) و (15) ماده 66 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از شش ماه تا دو سال حبس يا سه ميليون
( 000/000/3 ) تا پانزده ميليون ( 000/000/15 ) ريال جزاي نقدي و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محروميت از عضويت در هيأت هاي اجرايي و نظارتي و شعب اخذرأي مي باشد .
ماده 77- مجازات مرتكبين جرايم مقرر در بند 16 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي اعم از مباشر و يا معاون و يا تحريك كننده در صورتي كه محاربه صدق نكند طبق ماده (617) قانون مجازات اسلامي 6 ماه تا دو سال حبس و تا 74 ضربه شلاق مي باشد .
ماده 78- مجازات مرتكبين جرايم مقرر در بند 17 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي علاوه بر مجازات 6 ماه تا دو سال حبس مندرج در ماده (555) قانون مجازات اسلامي ، دوازده سال محروميت از عضويت در هيأت هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذرأي مي باشد .

نام اعضاي هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه اردكان نام اعضاي هيات نظارت مركز حوزه انتخابيه اردكان
1- احمد كمالي اردكاني فرماندار 2-جمال موتاب بفروئي رئيس ثبت احوال 1-حجت الاسلام محمد حسين حاج اسماعيلي رئيس
3- اسمعيل اقبالي احمدآبادي معتمد 4- حسين صحرايي معتمد 2- حسين ترابي اردكاني عضو
5- علي سپهري معتمد 6- جواد كمالي اردكاني معتمد 3- مهدي حسن پور يخداني عضو
7- اكبر نوريان معتمد 8- رضا حاجي احمدي معتمد
9- احمد علي وكيلي احمدآبادي معتمد 10- عباس اميري اردكاني معتمد
11- سيد محمد حسيني پور معتمد