اين حركات برآمده از موضع ضعف و استيصال استكبار جهاني است

اين حركات برآمده از موضع ضعف و استيصال استكبار جهاني است


پيام فرماندار شهرستان اردكان

  فرماندار شهرستان اردكان در پيامي هتك حرمت وقيحانه به ساحت مقدس قرآن را توسط كشيش مزدور استكبار جهاني محكوم نمود .

  كمالي در بخشي از اين پيام آورده است :به نظر مي رسد آگاهي و بصيرت مسلمين روز به روز در حال افزايش است وخطر اسلام براي دنياي كفر و ابرقدرت هرروز بيشتر احساس مي شود كه اينچنين حركات برآمده از موضع ضعف و استيصال را از جانب سر سپردگان و مزدوران دنياي كفر شاهد هستيم .

  فرماندار اردكان افزوده است :اگرچه مبارزه با اديان آسماني در تمامي اعصار از سوي كفار اتفاق افتاده است اما برنامه ريزي يك چنين حركاتي در عصري كه عدالت ،آزادي وارتباط متقابل آدمها بصورت جهاني تبليغ مي شود نظير نوشته هاي شنيع سلمان رشدي و كاريكاتورهاي موهن بي هنر دانماركي از سوي كساني صورت مي گيرد كه لامذهبي و بي قيدي را تبليغ مي نمايند و از هيچ آييني پيروي نمي كنند چرا كه همگان مي دانند حساب پيروان مسيح و مريم مقدس با هتكان به قرآن امري جدامحسوب گرديده و قابل خلط با اين اعمال وهن آلود نمي باشد .

  مدير اجرايي اين شهرستان در بخش ديگري از پيام خود ابراز اميدواري نموده است :بي شك اين اهانت و هتك حرمت نابخردانه كه صورت گرفت نور قرآن مبين را بيش از پيش در دل آزادگان و مسلمانان جهان برافروخته خواهد ساخت و لهيب آتش ايجاد شده با فرياد مسلمانان در هم خواهد آميخت و دامن ناپاك استكباريون را خواهد سوزاند .

  فرماندار اردكان با اشاره به اينكه حافظ و حامي اصلي قرآن و اسلام ،پروردگار والا مرتبه مي باشد تاكيد كرد :بر ما مسلمانان هم واجب است تا از قرآن كريم بعنوان ناموس و هويت اسلاميمان دفاع نماييم .

  كمالي در پايان اين پيام از ملت شهيد پرور اردكان خواست تا با شركت در راهپيمايي محكوميت اين هتك حرمت كه ساعت 5 بعدازظهر روز سه شنبه 23/6/89از محل حوزه علميه به سمت مسجد پارك شهر اردكان برگزار مي شودهمپاي جهان اسلام از دين مبينشان دفاع نمايند  .