اولین مرکز آموزش بهداشت و ایمنی فنی و حرفه ای استان

اولین مرکز آموزش بهداشت و ایمنی فنی و حرفه ای استان


در مراسمی با حضور فرمانداراردکان افتتاح شد
در مراسمی با حضور فرماندارو جمعی از معاونین و کارشناسان اداره کل فنی ،حرفه ای استان در اردکان افتتاح شد .
به گفته بزاز زاده مدیر مرکز آموزش بهداشت و ایمنی در اردکان ،این مرکز آموزشهای لازم را در 7رشته شامل امدادگر حوادث ،دارویار تجربی ،مسئول بهداشت کار ،مسئول حفاظت و ایمنی ،اصول سالم زیستن ومنشی پزشک درجه های 1 و2 ارائه می دهد و در آینده نیز مجری طرح امداد یار محله و نشستهای تخصصی بهداشتی خواهد بود . این مرکز که با هدف ارتقا فرهنگ سلامت در جامعه و تحقق شعار شهر سالم ،شهروند سالم راه اندازی شده است در حال حاضر در یک ساختمان استیجاری در زیربنای 220 متر مربع مستقر شده است .
معاون آموزشی اداره کل فنی ،حرفه ای استان در مراسم افتتاح این مرکز ،آموزش و تربیت نیروی انسانی همگام با تحولات شتابان را از جمله وظایف سازمان فنی ،حرفه ای عنوان و ارتقا آموزشهای ایمنی را از جمله دستورکارهای اداره کل فنی ،حرفه ای استان عنوان کرد .
شهبازی همچنین اظهار امیدواری کرد با شکل گیری سازمان ملی مهارت تا پایان سال جاری تحول بزرگی در گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای روی دهد .
کمالی فرماندار اردکان هم با اشاره به صنعتی شدن این شهرستان خواستار گسترش آموزشهای همگانی ایمنی به بخشها و روستاهای اردکان شد .