اهدای یک عدد خودرو پژو پارس به بیمارستان ضیایی اردکان

اهدای یک عدد خودرو پژو پارس به بیمارستان ضیایی اردکان


از طرف کارخانه کاشی گلسرام انجام شد
یک دستگاه اتومبیل پژو پارس توسط شرکت کاشی گلسرام اردکان به بیمارستان ضیایی اردکان اهدا شد . این اتومبیل که توسط هیئت مدیره شرکت مذکور خریداری شده،به یاد شادروان حاج محمدحسین کارگر شریف به بیمارستان تحویل گردید. لازم به ذکر است هیئت مدیره محترم شرکت مذکور ، کمک های نقدی دیگری نیز برای خرید تجهیزات بیمارستان از جمله کمک به خرید سی تی اسکن به بیمارستان پرداخت نموده اند-نقل از وب سایت شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردکان