انتخاب واحد اداری و عملیاتی برتر در شهرستان اردکان

انتخاب واحد اداری و عملیاتی برتر در شهرستان اردکان


با حضور اعضای ستاد جشنواره شهید رجایی تصمیم گیری شد .
در ادامه سلسله جلسات ستاد ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی که با حضور فرماندار شهرستان اردکان برگزار می گردد در نشست اخیر واحد اداری و عملیاتی برتر شهرستان جهت معرفی به استان انتخاب گردید .
فرماندار شهرستان اردکان در این جلسه با اشاره به عملکرد و ماموریتهای گسترده و متفاوت ادارات و ارگانهای مختلف انتخاب برترینها را بسیار سخت ارزیابی نموده و گفت :تفاوت در نوع ماموریتها قیاس اینچنینی را سخت می نماید اما با در نظر گرفتن و اساس قرار دادن امتیازات ارائه شده طی خود ارزیابی ارگانها و همچنین مستندات ارائه شده در این خصوص و با توجه به محدودیت زمان ،معرفی واحدهای برتر بایستی در این جلسه از سوی ستاد انجام گیرد .
در ادامه موسوی دبیر شهرستانی ستاد جشنواره شهید رجایی در گزارشی به معرفی اداراتی که ارزشیابی و مستندات خود را ارائه نموده اند پرداخت و گفت :تاکنون 6ارگان با ارسال موارد درخواستی آمادگی خود را برای شرکت در این جشنواره اعلام نموده اند که ارزیابی نهایی برای انتخاب یک مورد واحد اداری و یک مورد عملیاتی برای استان و دو مورد بعدی جهت تجلیل در شهرستان می باشد باید از سوی ستاد صورت پذیرد .
گفتنی است در پایان پس از بررسی مستندات ارسالی شبکه بهداشت و درمان بعنوان واحد اداری و دبیرستان نمونه ایت الله خامنه ای بعنوان واحد عملیاتی برای رقابت در استان انتخاب و ادارات  آبفا و تامین اجتماعی برگزیده شهرستانی در بخش اداری و بیمارستان ضیایی و شهرداری اردکان بعنوان برگزیده شهرستانی در بخش عملیاتی انتخاب گردیدند .
به گفته دبیر ستاد شهرستانی جشنواره شهید رجایی انتخاب مدیران و کارمندان برتر برای شرکت در جشنواره استانی هم متعاقبا اعلام خواهد گردید .